Zápis do školní družiny pro šk. r. 22/23 pro stávající žáky

autor: | Dub 8, 2022 | Provozní informace

Zájemce o školní družinu v příštím školním roce prosím o vyplnění a odevzdání zápisního lístku (musí se vyplnit každý školní rok nový, kroužky zde doplníte opět až v září). Prosím vytisknout oboustranně. Zápisní lístek si můžete vyzvednout u svých vychovatelů, nebo stáhnout na webových stránkách školy – Pro rodiče – Formuláře nebo  zde.

Zápis bude probíhat ve dnech 11. 4. – 22. 4. 2022.

Způsob odevzdání:

  • osobní odevzdání vedoucí vychovatelce nebo svému vychovateli v družině
  • datová schránka školy fbtgj48
  • poštovní schránka u zadního vchodu školy na Habrovanské (vedle vchodu do tělocvičny)
  • zaslání na e-mail valcharovad@zsrousinov.cz (zápisní lístek musí být podepsán, v žádném případě neposílejte fotografie!!! )

Termín odevzdání: do 22. dubna 2022. V případě naplnění kapacity družiny budou mít přednost mladší děti. Žáci stávajících 3. ročníků budou přijati jen pokud bude volné místo.

Děkuji za spolupráci.

Bc. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Kategorie příspěvků