Zápis do školní družiny pro šk. r. 22/23 pro stávající žáky

autor: | Dub 8, 2022 | Provozní informace

Zájemce o školní družinu v příštím školním roce prosím o vyplnění a odevzdání zápisního lístku (musí se vyplnit každý školní rok nový, kroužky zde doplníte opět až v září). Prosím vytisknout oboustranně. Zápisní lístek si můžete vyzvednout u svých vychovatelů, nebo stáhnout na webových stránkách školy – Pro rodiče – Formuláře nebo  zde.

Zápis bude probíhat ve dnech 11. 4. – 22. 4. 2022.

Způsob odevzdání:

  • osobní odevzdání vedoucí vychovatelce nebo svému vychovateli v družině
  • datová schránka školy fbtgj48
  • poštovní schránka u zadního vchodu školy na Habrovanské (vedle vchodu do tělocvičny)
  • zaslání na e-mail valcharovad@www.zsrousinov.cz (zápisní lístek musí být podepsán, v žádném případě neposílejte fotografie!!! )

Termín odevzdání: do 22. dubna 2022. V případě naplnění kapacity družiny budou mít přednost mladší děti. Žáci stávajících 3. ročníků budou přijati jen pokud bude volné místo.

Děkuji za spolupráci.

Bc. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv