Želvy v úzkých

autor: | Říj 14, 2019 | Školní aktuality

Mořské želvy jsou na světě více než 100 milionů let. Dnes jim hlavně díky lidem hrozí vyhubení. Želvy se chytají do rybářských sítí, nemohou se nadechnout a utopí se. V některých zemích lidé stále jedí želví maso, vejce a z krunýřů želv vyrábí suvenýry. Velký problém je odpad v moři. Nejhorší situace je v Indickém oceánu, kde na mnoha místech mořské želvy už zcela zmizely.

Projekt Chráníme mořské želvy usiluje o zefektivnění ochrany mořských želv celosvětově. Ve spolupráci s indonéskou organizací se zabývá ochranou 3 ostrovů v oblasti Berau, která tvoří nejdůležitější líhniště pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii. Vyskytují se zde i kriticky ohrožené karety pravé. V roce 2018 se díky projektu podařilo ochránit před pytláky 4 341 snůšek mořských želv a vypustit do moře 338 330 mláďat. Od roku 2004 je to přes 2 miliony zachráněných mláďat želv, přičemž dospělosti se dožívá průměrně jedna želva z tisíce.

Zakladatelkou obdivuhodného projektu Chráníme mořské želvy je světově uznávaná odbornice Mgr. Hana Svobodová, která 3. října 2019 přijela představit problematiku mořských želv a možnosti jejich ochrany do naší školy. 199 žáků ze 4. – 9. ročníku a 15 pedagogů mělo možnost slyšet její poutavé vyprávění doplněné osobními zážitky a autentickými fotografiemi. Hanka se svými spolupracovníky jezdí do Indonésie chránit líhní pláže, vzdělává místní děti i dospělé, spolupracuje s vládami a dalšími ochranářskými organizacemi, tvoří vzdělávací materiály pro děti, které se dnes používají v mnoha zemích světa.

Jak může želvám pomoci každý z nás?
Na dovolené je třeba rozmyslet si, co jíme a kupujeme. Opravdu potřebujeme želví maso, vejce nebo náramek z želvoviny? Důležitá je také volba, které ochranáře podpoříme. V některých zemích malé právě vylíhlé želvy zavírají do bazénků, místo aby je pustili do moře. Těmto želvám v bazénu zakrní svaly, nemohou plavat, nevyvinou se jim dostatečně plíce, nemají přirozenou potravu a hlavně ztratí instinkt, kam se v dospělosti za 20-30 let vrátit naklást vejce. Je určitě lepší navštívit místo, kde chrání želvy přirozeně. Důležité je i snížení odpadu, který produkujeme a dostává se často do moře. Každý také může přispět na platy místních ochranářů, i malá podpora pomůže.

Díky účasti na přednášce bioložky a ochranářky Hanky Svobodové jsme za každého žáka mohli poslat 50,-kč na transparentní účet projektu, což činí celkem 9 950,- Kč. Příspěvek za učitele je 1 500 ,-Kč. Děti kreslí obrázky, které máme v plánu vydražit (pravděpodobně na jaře), a tím opět přispět na platy ochranářů. Pokud vám není osud přírody a ohrožených mořských želv lhostejný, přidejte se.

Více najdete na http://www.morskezelvy.cz/

http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/216562260250005-cesi-zachranuji-morske-zelvy-na-borneu/

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv