Informace o zahájení provozu školní družiny

autor: | Srp 27, 2020 | Provozní informace

Úterý 1. září 2020, po zahájení šk. roku (cca v 8:20 h)

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků (1.A, 1.B – v tělocvičně na Tyršově, 1.C – v oddělení družiny na Tyršově). Po zahájení školního roku ve třídách odchází všechny děti navštěvující družinu domů.

Středa 2. září 2020

Zahájen provoz školní družiny pro všechny přihlášené děti, včetně ranní. Do tohoto data musí být v Zápisním lístku vyplněny osoby, které mohou děti z družiny vyzvedávat. Pokud bude dítě odcházet samo a nemá toto zaznamenáno v Zápisním lístku, musí odevzdat svému vychovateli písemné sdělení rodičů. Nelze vyřídit po telefonu!!!

Platba za družinu proběhne do konce září 2020. Budete včas informováni.

Rozdělení dětí do družinových oddělení:

  • 1. oddělení: vychovatelka Bc. Jana Bubeníková, třída 1.C, 2.B (vybraní žáci), ZUŠ – Sušilovo náměstí
  • 2. oddělení: vychovatelka Bc. Pavla Kalová, třída 3.A, 3.B, ZUŠ – Sušilovo náměstí
  • 3. oddělení: vychovatelka Hana Křížová, třída 2.A, 2.B (vybraní žáci), Tyršova
  • 4. oddělení: vychovatelka Bc. Dagmar Valchařová, třída 2.B (vybraní žáci), 2.C, Tyršova
  • 5. oddělení: vychovatel Jiří Němec, Dis, třída 3.C, 4.A, 4.B, ZUŠ – Sušilovo nám.
  • 6. Oddělení: vychovatelka Bc. Marcela Vlachová, Dis, třída 1.A, 1.B, ZUŠ – Sušilovo náměstí

Dagmar Valchařová, vedoucí ŠD

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv