Modelová klimatická konference v Brně

autor: | Lis 19, 2013 | Školní aktuality

Modelová klimatická konference v Brně

Ve čtvrtek 14.11. se 20- členná skupina vybraných žáků z devátého ročníku zúčastnila v Brně mezinárodního projektu s názvem Modelové klimatické konference, pořádaného nadací Partnerství. Fotografie pořízene z konference najdete zde.

A jak celá akce probíhala?

V přípravné fázi žáci naší i ostatních zapojených škol vytvořili tzv. klimatické 5- členné týmy, které reprezentovaly jednotlivé státy světa. Následně proběhl na naší škole lektorovaný motivační program seznamující žáky s tématem globálního oteplování, problematikou skleníkových plynů a žáci dostali úkol zjistit informace a klimatickou situaci v zemi, kterou zastupovali. Klimatické týmy se pak pod vedením učitele připravovaly na vyvrcholení projektu, kterým bylo vystoupení na konferenci v Brně. Zde se naše týmy, které zastupovaly Českou republiku, Velkou Británii, Ruskou federaci a Keňu sešly s dalšími šesti státy světa, aby zde přednesly svoje stanoviska a pokusily se společně s ostatními vyjednat mezinárodní cíle, které by mohly vést ke snižování emisí skleníkových plynů. Ty jsou totiž skutečnou hrozbou pro udržení života na naší planetě. Naše týmy si vedly velmi zdatně při vyjednávání a přesvědčily i některé houževnaté odpůrce, především zástupce USA, že za globální oteplování nesou zvlášť bohaté průmyslové země velkou zodpovědnost, a že je nutné přijmout taková opatření, byť finančně nepopulární, abychom si i do budoucna život na naší planetě ochránili. Společnou mezinárodní dohodu se nakonec díky neochotě USA nepodařilo podepsat, přesto bylo dosaženo při vyjednáváních výrazných dílčích úspěchů, jež by mohly být odrazovým můstkem při dalších jednáních.

Naši žáci hodnotili účast na této konferenci velmi pozitivně, vyzkoušeli si, jaké to je obhajovat své názory a postoje, přesvědčovat zarputilé odpůrce, hledat spojence a pokusit se uzavřít dohodu, která by spravedlivě rozdělovala povinnosti pro jednotlivé státy, vyplývající z produkce jejich emisí, a ne z  hospodářské a ekonomické moci ve světě.

A na závěr si přečtěte názory některých účastníků konference:

  • Simča (9.C): „Naučili jsme se vyjednávat mezi sebou a neustupovat silnějšímu státu. Zbavila jsem se strachu mluvit před cizími lidmi a stát si za svým názorem.“
  • Sára (9.C): Naučila jsem se komunikovat s jinými lidmi a pochopila jsem hrozbu globálního oteplování.“
  • Kristýna (9.A): Konference mi přiblížila svět dospělých a způsob jejich myšlení.“
  • Jenda (9.A): „ Přijeli jsme jednat, ale spíš to byl takový boj o dosažení toho, aby USA snížily emise. Sice se nám úplně nepodařilo dosáhnout našich cílů, i tak si však myslím, že jsme podali dobrý výkon.“
  • Sabča (9.A): „ Z konference jsem měla dobrý pocit, že žáci jako jsme my, dokážou přemýšlet a jednat o věcech  jako je  snižování emisí.“
  • Patrik (9.B): Konference byla velice zábavná a zajímavá a nejvíc mě bavilo obhajovat své názory a napadat názory jiných.“
  • Kuba (9.B): „Moc jsem si to užil, naučil jsem se prosazovat svůj názor. A oběd byl taky výborný. Kdybych mohl, tak jedu hned znovu.“
Rubriky Nedávné příspěvky Archiv