Okresní kolo chemické olympiády

autor: | Bře 12, 2015 | Školní aktuality

Okresní kolo chemické olympiády

Siderit, solanka, kazivec, bauxit nebo skalice modrá, to jsou triviální názvy většinou solí, které zamotaly hlavu nejednomu soutěžícímu letošního okresního kola chemické olympiády. To se uskutečnilo 9.3. 2015 jako obvykle na ZŠ Nádražní ve Vyškově. Nechyběli na něm ani dva žáci naší školy – Katka Bradáčová a Martin Šmerda z 9. ročníku.

Posuďte sami průběh soutěže tak, jak jej popsala Katka: „Praktická část byla jednoduchá a jasná, zkoumali jsme podobně jako ve školním kole barevné změny látek, čemuž se odborně říká kolorimetrie. S prací jsem byla rychle hotová, takže jsme si mohli s ostatními soutěžícími i popovídat. Teoretická část byla trochu boj s časem a vědomostmi, ale to k soutěži patří. Hodně jsem využila dobrou přípravu s naší paní učitelkou, při níž jsme s Martinem o velkých přestávkách počítali a vyčíslovali chemické rovnice a od A do Z řešili zapeklité stechiometrické výpočty… Byla to opravdu dobrá zkušenost a všem žákům, které chemie alespoň trochu baví, bych tuto soutěž doporučila.“

Po třech hodinách usilovného soustředění, přemýšlení a počítání je dobojováno a výsledky nás můžou těšit – Katka se umístila na pěkném 4. místě a Martin na 12. Blahopřejeme! Foto najdete zde.

A pokud si chceš i ty prověřit svoje znalosti z chemie, tak si zkus vyřešit jeden z příkladů olympiády:

Úloha 1: Nejrozšířenější prvky na Zemi
V přírodě se vyskytuje přes 90 prvků, z nichž je složeno vše živé i neživé na Zemi. Převážná většina prvků se vyskytuje v přírodě jen v poměrně velmi malých množstvích. Devět nejrozšířenějších prvků tvoří dohromady cca 99 % hmotnosti všech chemických prvků v přírodě. Vaším úkolem je určit tyto prvky, které se skrývají pod písmeny A–I. U každého prvku máte uvedenou jednu nápovědu.

  • A) Chemický prvek A se vyrábí elektrolýzou taveniny svého amfoterního oxidu. Surovinou pro tuto výrobu je bauxit.
  • B) Chemický prvek B je nejlehčí prvek v přírodě.
  • C) Chemický prvek C má jeden valenční elektron a je obsažen ve sloučenině, jejíž roztok se nazývá solanka.
  • D) Chemický prvek D patří mezi nejvýznamnější polovodiče a je obsažen ve skle.
  • E) Chemický prvek E patří mezi alkalické kovy a je obsažen v potaši.
  • F) Chemický prvek F je prvek umožňující hoření látek na vzduchu.
  • G) Chemický prvek G je součástí nerostu sádrovce a je důležitý pro správnou funkci kostí.
  • H) Chemický prvek H je jeden z nejpoužívanějších ve strojírenském průmyslu. Jeho nevýhodou je, že podléhá korozi.
  • I) Chemický prvek I má dva valenční elektrony a je součástí léků podávaných při žaludečních potížích (překyselení žaludečních šťáv).

Řešení (prvky jsou uvedeny pod značkami a musíš je číst pozpátku): gmefacokisanhla

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv