Ozvěny z třídních schůzek

autor: | Říj 2, 2017 | Provozní informace

K některým diskusním bodům na třídních schůzkách:

 1. Požadavek rodičů zakázat používání mobilních telefonů i o přestávkách

  Zakázat lze, ale uhlídat a kontrolovat ne. Navíc by se musela stanovit sankce (jako za jiné porušení školního řádu). Dokážete si představit důtku za používání mobilního telefonu? I když je jasné, že telefon slouží dětem hlavně pro zábavu, v případě použití navzdory zákazu budou tvrdit, že si hledají známku z písemky, informaci do dějepisu nebo odjezd autobusu.

  Vzhledem k tomu, že ve vyučování je používat nesmí (až na výjimky schválené učitelem), o přestávkách jej chcete zakázat a jiná doba než hodina a přestávka ve škole prakticky není, řešení je jednoduché: nechat telefony doma.

 2. Zdržení a rušení výuky během stavbebních prací na Tyršově

  Se zhotovitelskou firmou je dohodnuto maximální omezení rušivých elementů. Něco se však strpět musí, společně se snažíme, aby obtěžující vlivy byly co nejmenší. Ke zdržení vyučování nedochází. Největší problém je prodloužení termínu opravy tělocvičny, snažíme se pro TV využívat venkovní prostředí a během října by to mělo být dokončené.

 3. Dojíždění do Olšan (a Habrovan)

  Požadavku na dřívější ukončení výuky ve dnech, kdy vyučovací den končí v 11.40 h nelze vyhovět. Autobus má odjezd v 11:37 od školy, praktickou aplikaci teorie relativity zatím nezvládají ani v NASA. Než si žáci po vyučování spakují aktovky, vystojí frontu do jídelny a poctivě sní oběd i s polévkou, najdou svoje boty, bude 12:20 h. Další autobus jede ve 12:40 h.

 4. Způsob omlouvání absence

  Absenci prosím omlouvejte v elektronické třídnici. Je to pro nás jednoznačný doklad, že tak činí rodiče, navíc to zjednodušuje administraci. V nutném případě, např. když si ráno vzpomenete, že dítě musí ve 12 hodin k zubaři, není problém toto provizorně omluvit např. na nějakém lístku, který žák předá třídnímu učiteli a dodatečně omluvíte výše uvedeným způsobem. Pokud si rodiče přejí, aby žák odešel ze školy sám, bez doprovodu, vždy to musí být uvedeno!

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv