Padesátiletý vývoj školní budovy

autor: | Srp 15, 2013 | Školní aktuality

Padesátiletý vývoj školní budovy na Habrovanské ulici

Letos si připomínáme 50. výročí zahájení výuky ve školní budově na Habrovanské ulici. Ta byla slavnostně otevřena 27. ledna 1963. Závěrem školního roku připravili zaměstnanci školy doprovodné akce. V pátek 7. června 2013 se setkali současní i bývalí zaměstnanci, kteří přišli zavzpomínat, prohlédnout si prostory školy a popovídat si. Zváni byli též představitelé města, školské rady i okolních a partnerských škol aj. Připraven byl doprovodný program, jehož těžištěm byla retrospektivní výstava o historii rousínovského školství, která na dva dny proměnila celý školní suterén na výstavní galerii. Časově daleko přesáhla padesátiletou historii. Nejzajímavějšími exponáty, kromě dobových fotografií, byly originály historických kronik; zaujaly také kalamáře, plynové masky, pionýrské šátky, stará vysvědčení apod. V odborných učebnách byly připraveny videoprojekce, v Záložně speciální představení Školní akademie a na závěr společenský večer.

V sobotu 8. června oslavy pokračovaly Návštěvním dnem pro veřejnost. Přestože počasí po dlouhé době lákalo spíš do přírody, škola se zaplnila několika sty návštěvníky všech věkových kategorií. Otevřeny byly veškeré prostory pro výuku, a kromě zmíněné výstavy, projekcí a všudepřítomných žákovských prací, byl pro návštěvníky připraven vědecko-poznávací program.

V učebně chemie žáci takřka  tři čtvrtě hodiny demonstrovali „Peklo ve zkumavce“. V učebně informatiky a v žákovské knihovně si mohli návštěvníci vyzkoušet své vědomosti v testech nebo soutěžích. Také učebny fyziky přitahovala zvědavce. Ty menší byli zaujati hrátkami s novými stavebnicemi a zkoumáním fyzikálních jevů. Pamětníky zaujalo také historické zařízení učebny. V pracovně přírodopisu byly k vyzkoušení mj. historické i moderní mikroskopy, hry na interaktivní tabuli či výroba magnetických zvířátek. I odborné jazykové učebny nabízely svůj specifický program.

V pěkném letním počasí lákala k návštěvě i naše přírodní učebna – TyMyJáNová zahrada s nově instalovaným přístrojovým vybavením využívajícím obnovitelné zdroje energie.

K doplnění tekutin a kalorií posloužila provizorní kavárnička v přízemí.

Aktivní účastníci byli odměňováni drobnými dárky, které byly pořízeny z rozpočtu projektu „Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na EVVO“, který nyní naše škola realizuje. Dík patří i Městu Rousínovu, které celou akci finančně podpořilo.

 

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv