Pokyny k platbě obědů pro nově příchozí  žáky a zájemce o stravování

autor: | Čvc 6, 2024 | Provozní informace

  1. Nutno odevzdat přihlášku ke stravování, odkaz na formuláře zde.
  2. Ve své bance si založit souhlas s inkasem na účet 1561002369/0800, a to od 15. 8. 2024 do neuvádět.
  3. Perioda 1x měsíčně.
  4. Limit 1000,- Kč (na jedno dítě, každé další se násobí).
  5. VS neuvádět !!!!
  6. Čip aktivovat u vedoucí školní jídelny poslední týden v srpnu (mimo 26. 8. 2024-školení) od 8 h – 14 h ve ŠJ Habrovanská, popřípadě se domluvit telefonicky na jiném termínu.
    Pokud jste objednali průkaz ISIC, dostane jej žák již aktivovaný.
  7. Obědy jsou automaticky přihlášeny, strávník ruší v případě nemoci atd.
  8. Obědy budou vydávány pouze s uhrazenou částkou stravného.
Rubriky Nedávné příspěvky Archiv