Přírodovědný klokan

autor: | Říj 7, 2019 | Školní aktuality

Ve středu 16. října 2019 proběhne druhou vyučovací hodinu na naší škole soutěž “Přírodovědný klokan“. Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Výsledek obrázku pro přírodovědný klokan

Soutěžní kategorie jsou dvě – Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.

Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv