Přírodovědný program a čistírna odpadních vod

autor: | Kvě 16, 2017 | Školní aktuality

Přírodovědný program a čistírna odpadních vod

V pátek 12. května 2017 se vydalo 20 žáků osmého ročníku pod vedením paní učitelky Šullové a paní asistentky Ševčíkové na přírodovědný den do Brna. Na Gymnáziu J.G.Mendela pro naši školu už poněkolikáté studenti a profesoři připravili chemický program, tentokrát zaměřený na vlastnosti prvků, oxidů, kyselin a hydroxidů.

V chemické učebně nás přivítala milá a energická paní profesorka Malásková a bez dlouhých cavyků nás rozdělila na dvě skupiny.Jedna skupina ji následovala do laboratoře a druhá zůstala v učebně na přednášce.

Já jsem zamířil s první skupinkou do laboratoře a v bílém plášti jsem se učil prakticky určovat kyselé a zásadité oxidy s pomocí UIPu a pH čidla. Pod záhadným označením UIP se skrýval univerzální indikátorový papírek, který změnou barvy reaguje na různá prostředí a tím je určuje.To už jsem znal z naší školy, ale zcela nové pro mě bylo používání elektronického pH čidla, které se propojuje s tabletem. Po ponoření do roztoku látky se objeví na displeji graf, který ukáže přesněji zkoumanou vlastnost.Tato práce mě i Honzu, se kterým jsem pracoval ve dvojici, hodně bavila a máme teď už jasno, které oxidy jsou kyselinotvorné a které jsou zásadotvorné.

Druhá část programu v učebně chemie už byla méně zábavná, protože jsme si zapisovali hlavně vzorce látek, které jsme určovali v laboratoři. Pak jsme se přesunuli autobusem k Olympii, od které jsme měli pěšky dojít do čistírny odpadních vod v Modřicích. Po cestě nás překvapila průtrž mračen a nebylo vůbec jisté, zda exkurzi dokončíme. Ale netrvalo dlouho, hromobití ustalo a už jsme zase „po suchu“ šlapali do čističky. Tam nás uvítal velmi sympatický pán, který nás provedl celým provozem a ukázal nám proces čistění znečištěných vod z Brna a okolí. Pro nás všechny to byl silný a jedinečný zážitek také proto, že to tam na různých místech neskutečně páchlo.
Exkurzi jsme nakonec doplnili krátkým rozchodem ve Vaňkovce. Každý si koupil,na co měl chuť, a pak už nás čekala jen cesta do Rousínova.

Výsledek obrázku pro čistička odpadních vod brno

Pro mě to byl příjemný den strávený s kamarády, něco nového a zajímavého jsem se naučil, vyzkoušel si a na vlastní oči uviděl a děkuji tímto hlavně profesorům na Gymnáziu J.G. Mendela, že pro nás takový pěkný program připravili.

Martin Janeček, 8.B

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv