Přístupové časy do budov školy, obědy.

autor: | Zář 11, 2018 | Provozní informace

Vysvětlení přístupových časů pro žáky a rodiče:

Žáci mají zpřístupněny budovu, kde mají svoji třídu, od 7:30 h do konce vyučování. Pokud navštěvují družinu, mají přístup i do budov, kde je jejich oddělení ŠD, opět v době provozu družiny (s nějakou rezervou), včetně Habrovanské. Pro vstup do ranní družiny mají povolen vstup 6.45 – 7.20 h. Žáci z detašovaných pracovišť, kteří nechodí do družiny, mají přístup i na Habrovanskou v době oběda.

Rodičům, kteří vyzvedávají děti z družiny je definován přístup do budov, kde družina pracuje, opět cca v době provozu ŠD. Tzn. na Habrovanskou 11.40 – 13.30 h, na ostatní pracoviště 13.00 – 16.30 h.

Budovy školy se automaticky otevírají v době 7.30 – 8.00 h. V tuto dobu není nutno používat pro vstup čip. Pro vstup do školy tedy obvykle čip nebude nutno použít. Většinou to bude v případě pozdních příchodů (např. od lékaře….), popř. příchod do družiny ze zájmových kroužků, spolků, ZUŠ apod.

Je možné, že provoz ukáže a časy se mohou lehce změnit.

Nutný však bude brzy pro výdej oběda, proto prosím neváhejte s aktivací.

Časté dotazy jsou na výběr oběda (přesněji řečeno: rozhodně nejčastější):

Zavedení elektronického odbavení výdeje obědů je nutná podmínka pro tuto možnost. Brzdou je kapacita zařízení a omezený prostor. Rozhodně to budeme zkoušet, postupně. S největší pravděpodobností to nebude denně, zejm. pokud bude technologicky složitější jídlo, abychom se nemuseli uchylovat k vaření z polotovarů.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv