Přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020 – aktualizováno 8.5.2020

autor: | Kvě 4, 2020 | Provozní informace

Aktualizace 8.5. – organizační pokyny

  • Vstup do školy bude umožněn pouze přihlášeným žákům, a to bezprostředně (v 7:55 h) před zahájením výuky. Prosíme o seznámení se a dodržování bezpečnostních pokynů – viz níže v textu, a pokynů zaměstnanců školy.
  • Při prvním příchodu musí odevzdat vyučujícímu čestné prohlášení (odkaz – viz níže) podepsané zákonným zástupcem s aktuálním datem. Neposílejte předem e-mailem, prosím! Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn.
  • Společné šatny nebudou v provozu, přezouvání není nařízeno
  • Výuka bude zaměřená na přípravu k přijímacím zkouškám z předmětu matematika a český jazyk.
  • Rozdělení výuky bude pro každou třídu do dvou dnů, vždy v době 8 – 11 hodin, takto:

IX.A – pondělí, středa; místnost – kmenová učebna třídy IX.B

IX.B – úterý, čtvrtek; místnost – kmenová učebna třídy VIII.A

IX.C – úterý čtvrtek; místnost – kmenová učebna třídy IX.B

IX.D – pondělí středa; místnost – kmenová učebna třídy VIII.A

  • Tato organizace platí pouze do termínu konání přijímací zkoušky.

Vážení rodiče a žáci 9. ročníku,

v souladu s usnesením vlády umožníme žákům 9. ročníku pobyt ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky od 11. května t.r.

Pro umožnění vstupu je nezbytné odevzdat vyplněnou přihlášku k docházce (.pdf) a čestného prohlášení (.pdf) podepsané zákonným zástupcem dítěte. Přihlášku lze odevzdat do 7. května 2020 způsoby stanovenými v textu přihlášky. Čestné prohlášení odevzdá žák při prvním příchodu do školy. Výuka bude probíhat ve třídách v přízemí na ul. Habrovanská.

Stanovená bezpečnostní a hygienická pravidla: žáci budou v neměnných skupinách, v maximálním počtu 15, vždy jen jeden v lavici. Žáka nelze zařadit do skupiny později než 11.5. Musí být vybaveni rouškou, o jejímž používání rozhodne vyučující. Po příchodu do školy provedou dezinfekci stanoveným způsobem. Do školy přijdou těsně před výukou a půjdou přímo na svoje místo do třídy. Společné šatny se nebudou využívat. Do jiných prostor, s výjimkou sociálního zařízení, nebudou mít přístup. Nebudou se shlukovat či vytvářet skupinky, pokud to nebude v souladu s výukou. Po ukončení neprodleně opustí budovu a vzdálí se od školy.

Organizace bude stanovena podle počtu přihlášených žáků. Obsah výuky bude orientován na stěžejní předměty, především ČJ a M. Ostatní předměty lze konzultovat s osobní účastí žáků a učitelů ve škole po individuální domluvě.

Další informace poskytneme po odevzdání závazných přihlášek.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv