Program vzájemného učení na Gymnáziu J. G. Mendela v Brně

autor: | Lis 27, 2014 | Školní aktuality

Program vzájemného učení na Gymnáziu J. G. Mendela v Brně

I v tomto školním roce pokračuje spolupráce vzájemného učení na Gymnáziu J. G. Mendela v Brně, a to hned dvěma akcemi, kterých se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Zatímco žáci 9. ročníku bádali v oblasti přírodopisné vědy a při této přiležitosti navštívili i unikátní výstavu „Bodies“, žáci 8. ročníku jeli 19. 11. 2014 poznávat vědu chemickou, v programu nazvaném „Dělení směsí“. Dozvěděli se zajímavé informace o vodě a v laboratoři pak připravovali destilovanou vodu, filtrovali modré krystalky skalice za sníženého tlaku, ze špenátu zkoušeli oddělit na obyčejné křídě chlorofyl, určovali pH pitné vody a sledovali, co se stane v žaludku, když si vezmou třeba vitamínové tablety. Pak jsme se přesunuli do Modřic do největší čističky odpadních vod na Moravě a dozvěděli jsme se o hlavních postupech úpravy znečištěné vody a také o nejvzácnějších nálezech, které sem dopluly potrubím z téměř půlmilionového města Brna a jeho okolí. Na zpáteční cestě nám udělala velkou radost krátká zastávka na Rohlence, kde jsme si dali něco dobrého na zub u Mc Donalda nebo KFC.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv