Projektové dny Robotiky a 3D modelování

autor: | Dub 28, 2023 | Školní aktuality

V rámci projektových dnů vzájemné spolupráce s okolními školami jsme připravili pro žáky 5. ročníků dopoledne na téma robotika a 3D modelování.  

Během dvou dnů se děti ze ZŠ Komořany, ZŠ Habrovany a soukromé ZŠ Prameny mohly seznámit s roboty, které používáme ve 4. až 9. třídě v rámci rozvoje digitální a informační gramotnosti. Žáci 9. ročníku nám pomohli představit Ozoboty a VEX 123, díky kterým se v hodinách zdokonalujeme v logickém myšlení, algoritmizaci, spolupráci. 

Ve 3D modelování žáci byli seznámeni se základním principem 3D tisku a funkcí 3D tiskárny. V aplikaci Autodesk Tinkercad si prakticky vyzkoušeli graficky navrhnout 3D model přívěsku se svým jménem, uložit ho a poté nastavit model v aplikaci Prusa Slicer na samotný tisk na 3D tiskárně, kterou škola vlastní a využívá ji prakticky ve výuce.

Všichni zúčastnění žáci si netradiční formy výuky pochvalovali a byli rádi, že si vše mohli prakticky a sami vyzkoušet.

Straňáková, Kuneš

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv