Školní družina informuje o zahájení školního roku 2018/2019

autor: | Srp 29, 2018 | Provozní informace

Provoz školní družiny (včetně ranní) bude zahájen pro všechny děti v úterý 4. září.

V pondělí 3. září proběhne asi v 8.30 hodin ve škole na Tyršové informativní schůzka s rodiči žáků 1. ročníků. Po zahájení školního roku ve třídách odchází všechny děti ze školy domů.

V úterý 4. září je nutné, aby si rodiče žáků 2., 3. a 4. ročníků vyzvedli své dítě v družině osobně. Důvodem je vyplnění doby a způsobu odchodu dítěte ze školní družiny v Zápisním lístku!!! a doplnění případné návštěvy zájmových kroužků. Děkuji za spolupráci.

Doba provozu družiny je ráno 6.45 – 7.30 h, odpoledne do 16.30 h.
Úhrada poplatku za družinu proběhne v měsíci září. Informace včas obdržíte.

Přeji všem úspěšné zahájení školního roku a příjemný pobyt ve školní družině.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv