ŠVZ Motýl VI. A

autor: | Lis 1, 2018 | Školní aktuality

Ve dnech 2. až 4. října 2018 vyjela třída 6. A v doprovodu třídního učitele Mgr. Jana T. a učitelky Mgr. Evy S. na ŠVZ Motýl do areálu Střediska ekologické výchovy v Maršově. Již na autobusovém nádraží ve Slavkově jsme začali první hrou. Celý výlet byl koncipován jako soubor na sebe navazujících aktivit, které měly společného jmenovatele v podpoře vzájemné spolupráce a propojení žáků jedné třídy, ve vytvoření skutečného funkčního kolektivu.
V průběhu těchto dvou dnů se žáci zamýšleli nad vývojovými stádii člověka, zažili si spolupráci (poslepu a mlčky) s důvěrou v jednoho vedoucího, který viděl a mluvil, na vlastní kůži si vyzkoušeli důsledky populační exploze, v roli reportérů popisovali druhého pomocí obrázků, domluvili si a zrealizovali několik tematických schůzek, složili a popsali si svůj vlastní ostrov Mako, vytvořili třídní totem a otisk místa na památku a na závěr celého pobytu našli pomocí indicií zakopaný poklad. Tím největším pokladem jsme totiž my sami a naši blízcí.
Myslím, že nejen my dva – pedagogický doprovod – ale i žákyně a žáci byli s výletem velice spokojeni – alespoň o tom svědčí většina závěrečných hodnocení, která o celém pobytu sepsali.

učitel, Jan T.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv