V čase Vánoc pomohli i žáci naší školy 

autor: | Úno 10, 2023 | Školní aktuality

Čas Vánoc je dobou, kdy zcela přirozeně myslíme na druhé. V tomto období je vcelku běžné, že lidé přemýšlejí, jak pomoci druhým – těm, již žijí sami či v nedostatku, prostě lidem, kteří jsou v nouzi. Proto i děti ze Žákovské rady ZŠ Rousínov napadlo, že by bylo dobré podpořit nějakou charitativní činnost.  

Společně jsme se dohodli, že pomohou dětem, jejichž rodiny jsou v materiální nouzi, a proto by nejspíš od Ježíška nedostaly žádné dárky. Vybrali jsme charitativní akci Krabice od bot. Všechny třídy ze školy na ulici Habrovanská se do akce nadšeně zapojily a daly dohromady desítky dárkových krabic naplněných drobnými dárky pro děti ve věku od 5 do 15 let. V úhrnu se jednalo asi o šedesát kilogramů dárků! Tyto jsme zaslali poštou do centrály Diakonie České církve evangelické do Prahy, odkud je rozeslali potřebným dětem. 

Žáci byli také vyzváni, zda by nechtěli vytvořit vánoční přání pro seniory a zdravotně postižené osoby žijící v Domě s pečovatelskou službou, který provozuje Městský úřad Rousínov. Tuto výzvu někteří žáci a žákyně přijali a dohromady vytvořili čtrnáct přání. Tato jsme předali osobně na Městský úřad Rousínov, odkud putovala do rukou vybraným obyvatelům Centra harmonického bydlení. Všichni prý byli příjemně překvapeni a potěšeni touto malou pozorností. 

Poslední akcí, do které se žáci naší školy zapojili, byla Tříkrálová sbírka. V tomto případě se nejednalo přímo o akci organizovanou Žákovskou radou, ale i tak jsme moc rádi, že se děti přidaly. 6. ledna, přímo na Tři krále, se v různých částech Rousínova i v okolních obcích sešly skupinky dobrovolníků, v nichž často figurovali i žáci naší školy, a pustily se do výběru příspěvků pro dobročinnou organizaci Charita České republiky.  

Všichni se vrátili spokojení a s naplněnými pokladničkami i srdci. Většina darujících je přijímala s nadšením a radostí. Koledníci i dárci zaslouží velké díky.  

Děkujeme všem žákům (a rodičům) i učitelům, kteří se do výše zmíněných akcí zapojili a podpořili dobré myšlenky. Věříme, že pomáhat má smysl. 

 

Mgr. Jan Tvrdík 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv