Za angličtinou do Londýna

autor: | Lis 19, 2015 | Školní aktuality

Za angličtinou do Londýna

Díky paní učitelce Petře Vazačové, které se podařilo zajistit peníze z grantu MŠMT (Výzva 56), se mohlo třicet dva žáků ZŠ Rousínov a dva učitelé jako doprovod zúčastnit jazykově vzdělávacího pobytu v Anglii.
Na dlouhou cestu jsme se vydali autobusem ráno 1.listopadu. Jeli jsme přes Německo, Belgii, Francii, a když jsme na úsvitu příštího dne projeli eurotunelem pod chladnými vodami Lamanšského průlivu, stanuli jsme konečně na půdě „staré dobré Anglie“. Londýn, kde jsme měli strávit příští čtyři dny, nás přivítal svým typickým počasím – hustou mlhou a drobným mrholením. Po dvacetihodinové cestě čekala na žáky ještě celodenní prohlídka velkoměsta na Temži. Není divu, že k večeru už byli všichni notně unaveni a nedočkavě vyhlíželi zástupce hostitelských rodin, kteří si je většinou po třech odváželi do svých domovů.
Další dny měly podobný průběh – dopoledne výuka anglického jazyka v East London School of English a odpoledne prohlídka desetimilionové britské metropole. Skvělou práci zde odváděla průvodkyně, paní Lenka Navrátilová, která zasvěceně seznamovala žáky s Londýnem historickým i tím současným. A viděli toho opravdu hodně – Westminster Abbey, budovy parlamentu a známý Big Ben, Trafalgar Square, britské korunovační klenoty v pevnosti Tower, umělecké skvosty královského sídla ve Windsoru, Buckingham Palace a mnoho jiného.
Když jsme ve čtvrtek pozdě odpoledne nastupovali kousek od královské observatoře v Greenvich do autobusu, abychom se vydali zpět k domovu, byli naši žáci obtěžkáni nejen nezbytnými suvenýry, ale i velkým množstvím nabytých vědomostí a zážitků.
Výlet do Anglie se prostě vydařil. V přeplněných londýnských ulicích se nikdo neztratil a žáci byli navíc velice chváleni jak za znalosti – to od svých anglických učitelů, tak za slušné vystupování – to od zástupců rodin, kde byli ubytováni. Věřím, že tento jazykově vzdělávací pobyt bude pro většinu zúčastněných velkou motivací v dalším studiu anglického jazyka.
Závěrem bychom chtěli poděkovat i našim řidičům Petru Babákovi a Robertu Kubátovi.

Lubomír Kaláb a Eva Smejkalová

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv