Zápis do školní družiny pro školní rok 2019/2020

autor: | Dub 5, 2019 | Provozní informace

Zápis do školní družiny pro školní rok 2019/2020 bude probíhat v době od 10. dubna do 18. dubna 2019, a to vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v tomto termínu.

Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny, ostatních vychovatelů nebo stáhnout zde (doc, pdf) nebo ve formulářích zde (vytiskněte prosím oboustranně). Vyplněný Zápisní lístek (zatím bez kolonky zájmové obory a kroužky) odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu: valcharovad@www.zsrousinov.cz nejpozději do 18. dubna 2019.
!!! Nový Zápisní lístek musí být vypsán i pro stávající žáky školní družiny!!!

Bc. Dagmar Valchařová

Výsledek obrázku pro zápis do 1 tříd

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv