Zápis do školní družiny pro školní rok 2020/2021 (pro stávající žáky 1. – 3. ročníků)

autor: | Dub 16, 2020 | Provozní informace

Bude probíhat v době od 17. do 30. dubna 2020, a to vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v tomto termínu. Zápisní lístek si můžete stáhnout na webových stránkách školy v menu „Pro rodiče – Formuláře“ nebo přímo zde:

  • Zápisový list do školní družiny (doc, pdf)

Vyplněný zápisní lístek (zatím bez kolonky zájmové obory a kroužky, a vytištěný oboustranně) v souvislosti s mimořádným opatřením vlády, prosím odevzdávejte následovně:

  1. Pošlete e-mailem na adresu: valcharovad@www.zsrousinov.cz (podpis doplníte později).
  2. Pošlete poštou na adresu školy, kterou najdete na webových stránkách..
  3. Vhoďte do schránky, která je umístěna u zadního vchodu školy na Habrovanské (pro mne nejlepší volba, jelikož zde bude i podpis, a pro Vás je to zdarma, jen musíte dojít ke škole).

Poznámka: nyní nemohu zaručit přihlášeným stávajícím žákům 3. ročníků, zda budou do družiny příští školní rok přijati. Vše závisí na počtu budoucích prvňáčků.

S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na mne, e-mail: valcharovad@www.zsrousinov.cz, tel.: +420778477375.

Děkuji všem rodičům za doposud výbornou spolupráci.

Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka ŠD

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv