Rozvrh on-line výuky a konferencí, a nejen to.

autor: | Dub 14, 2020 | Provozní informace

Vážení čtenáři, především žáci, také rodiče,

asi je typické pro homo sapiens (= člověk rozumný), využít jakoukoliv situaci pro svůj prospěch. Učení na dálku má svoje mínusy a také plusy. Třeba rozvrhnout si vlastní práci. Veliké plus pro toho kdo to zvládne. Kdo ne, ten to má těžší.

Pokud pořádáme on-line setkávání, videokonference a pod., je však NUTNÉ držet se stávajícího rozvrhu, aby si učitelé takzvaně nelezli s rozvrhem do zelí. Proto jsou některá setkání či výuka on-line pořádány v 8 hodin, některé třeba ve 13 h.  A tak nám vznikla ještě třetí skupina. V 8 hodin je pro ně brzy, (pro některé je brzy i v 10 h !). A ve 13 h se jim už nechce. Začíná to nějak připomínat davový přístup ke školní práci za “normální” situace. Vykroutit se, vyhnout se, vymluvit se, schovat se za něco.

Takto nějak začíná rozpad morálky a odpovědného přístupu. K sobě samému. Nejde o to ovládnout čas, učivo, techniku a já nevím co ještě všechno. Jde o to zvládnout sami sebe!

Víc než kdy jindy je nyní nutné býti homo sapiens sapiens (= člověk moudrý).

Přeji mnoho sil a pevné zdraví do další práce.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv