Zeměpisná olympiáda – krajské kolo

autor: | Kvě 6, 2014 | Školní aktuality

Zeměpisná olympiáda – krajské kolo

Dne 17. 3. 2014 se na PedF MU v Brně uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády, do kterého se probojovala z okresního kola žákyně 7.B Eva Zabloudilová. Úkoly byly rozděleny do 3. částí – práce s atlasem, bez atlasu a praktická část. Důležitá byla praktická část, která měla ústřední téma „Přírodní a společenská rizika“ (klimatické změny a extrémní meteorologické jevy, znečištění vody, půdy, ovzduší, chudoba a mnohá další). Eva se úkolů zhostila velmi dobře a celkově se umístila na pěkném 7. místě. Tímto jí blahopřejeme a přejeme do dalšího období podobné úspěchy.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv