Změny v přijímacím řízení na SŠ z důvodu zohlednění proběhlé a probíhající epidemiologické situace  v ČR aktuálně k 1.12.2020

autor: | Pro 3, 2020 | Provozní informace

  • V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel střední školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku s tím, že by tato přijímací zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům středních škol nahradit ji školní přijímací zkouškou.
  • V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.
  • Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna.
  • Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé středních škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.
  • Termín pro podání přihlášek pro první kolo zůstává zachován na 1. březen 2021.

Změny v harmonogramu přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

  • Talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou – prodlouženo na 4.-31.1. 2021.
  • Talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou – prodlouženo na 4.1.-31.3. 2021.
  • Talentové zkoušky v konzervatoři – prodlouženo na 4.-31.1. 2021.
  • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou – změněno na 5.-15.2. 2021.

Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) – nově do 8.3. 2021.

 Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou – do 5.4. 2021.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv