Co umí voda

autor: | Lis 10, 2017 | Školní aktuality

Projekt spolupráce vzájemného učení našich žáků a studentů Gymnázia J.G. Mendela v Brně má na naší škole už několikaletou tradicí a i další program, který pro žáky 8. ročníku studenti spolu s profesory připravili, byl pro naše žáky pestrý a zajímavý. Tentokrát proběhl opět na gymnáziu na téma „Co umí voda“ a životadárná kapalina se v něm objevovala v mnoha podobách. Formou prezentace se o vodě žáci dověděli informace o výskytu, vlastnostech a druzích čištění. Na konci je čekal atraktivní „vajíčkový“ test, v němž se pomoci elektronického hlasovacího zařízení přesvědčili o svých nově nabitých znalostech a…. všichni ho zvládli. Poté se žáci přesunuli do laboratoře, kde různé druhy vod filtrovali, destilovali, sledovali grafy kyselosti a zásaditosti na tabletech či ověřovali vodivost kapaliny pomocí Edisonova vynálezu. Závěrečná část našeho putování za vodou se odehrála v Čistírně odpadních vod v Modřicích, kde se žáci seznámili s procesem čištění. Akce byla opět zdařilá a umožnila praktické seznámení s učivem, které žáky v tomto měsíci v chemii čeká.
Alena Šullová

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv