Dezinformace o alternativní třídě

autor: | Říj 17, 2014 | Školní aktuality

Dezinformace o alternativní třídě

Vážení čtenáři,

touto cestou chci předejít množství dotazů a nedorozumění kolem této aktivity, kterých se již nyní nakupilo ažaž:

E-mailem se šíří anketa – iniciace založení tzv. „alternativní třídy“ při ZŠ Rousínov.

Chci upozornit, že tato iniciativa není akcí školy, ale ryze soukromou akcí osob pod ní podepsaných. Navíc bez jakéhokoliv uvědomění vedení školy či konzultace. Všechny popisované znaky „alternativy“ jsou jistě chvályhodné, není tam nic s čím bych já či ostatní pedagogové profesně nesouhlasili. Partnerský přístup, slovní hodnocení, motivace k učení – to nejsou překvapující věci ani v „běžné“ základní škole.

Státní základní školu však nic neopravňuje k vybírání jakýchkoliv poplatků za výuku, nechápu, o jaký výpočet se tedy opírá zmiňovaný „řád stokorun“. Specializaci či alternativní zaměření je nutné mít ve zřizovací listině, zapsat do školského rejstříku, musí tomu být přizpůsoben vzdělávací program. Nelze to odhlasovat v anketě. Nižší počet žáků nese vyšší počet zaměstnanců, na což jsou striktně dané závazné ukazatele (např. tzv. limit zaměstnanců), které dodržujeme horko-těžko, abychom mohli alespoň dělit ročníky na více skupin při výuce cizích jazyků atd. O dramatických prostorových podmínkách ani nemluvě.

Nebudu zde vysvětlovat všemožné detaily. Vyzývám iniciátory, aby uváděli přesně na pravou míru stav věcí, a držím jim palce při zakládání alternativních soukromých institucí, které jsou kořením školského systému.

Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv