HASÍK CZ

autor: | Bře 30, 2016 | Školní aktuality

Projekt HASÍK CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Ve školním roce 2015/2016 je na naší škole realizován program „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Program probíhá v současné době úspěšně na školách v osmi krajích České republiky ve spolupráci Hasičských záchranných sborů krajů a neziskové organizace Citadela Bruntál. Je začleněn do dopoledního vyučování v rozsahu dvakrát dvou hodin na prvním stupni (2. třídy) a na druhém stupni (6. třídy).

Cílem programu je prevence v oblasti požární ochrany a správného chování během mimořádných událostí. Žáci získávají přiměřené množství informací odpovídající jejich věku a schopnostem. Tyto informace jsou žákům předávány speciálně vyškolenými instruktory z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. Program je obohacen o nejrůznější scénky, hry a ukázky, jimiž děti samy sebe vzájemně učí. Součástí je i návštěva rousínovské hasičské zbrojnice. Děti jsou seznámeny s místní jednotkou požární ochrany, jejímž velitelem je pan Vlastimil Marišler. Program HASÍK CZ je akreditovaný MŠMT. Fotky z akce najdete zde. Bližší informace najdete na www.hasik.cz nebo u Mgr. Lucie Segeďové.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv