Školní družina informuje

autor: | Čvn 23, 2017 | Provozní informace

Školní družina informuje

Přijetí dětí do družiny pro školní rok 2017/2018:
Všechny děti budoucích 1.- 4. ročníků, jejichž rodiče odevzdali k dnešnímu datu 23. června 2017 Zápisní lístek do družiny, jsou přijaté.

Provoz školní družiny:
Provoz odpolední družiny bude ukončen ve čtvrtek dne 29. června 2017, provoz ranní družiny bude ještě i v pátek 30. června 2017. Po předání vysvědčení děti odchází ze školy domů.
Během letních prázdnin nebude zajištěn provoz družiny. Její činnost bude zahájena v úterý dne 5. září 2017, a to ráno od 6.45 hodin ve škole na Tyršové, a potom již běžně odpoledne po vyučování.

Změna školní družiny na Tyršové 29. a 30. června 2017 !!!!
Z důvodu přípravy na výměnu oken ve škole na Tyršové bude provoz ranní družiny 29. a 30. června a odpolední družiny 29. června přemístěn do školy na Habrovanské do tříd 4.A , 4.C, 6.B v přízemí budovy.
Proto, veškeré věci (přezůvky, oblečení na ven,…), které děti mají v družině na Tyršové je nutné odnést si domů nejpozději ve středu 28. června!

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv