Složení nové školské rady

autor: | Lis 21, 2017 | Provozní informace

Dne 28.11. t.r. se měly konat volby zástupců rodičů do školské rady. Protože ve stanoveném termínu nebyli navrženi žádní kandidáti, byli po vzájemné dohodě, v souladu se zákonem, tito zástupci jmenováni ředitelem školy.

Školská rada bude v letech 2017 – 2020 pracovat ve složení:

Zástupci rodičů: Blanka Musilová, Romana Musálková

Zástupci pedag. pracovníků: Mgr. Petra Vazačová, Mgr. Lucie Segeďová

Zástupci zřizovatele: Ing. Eliška Škrobová, Petra Hrachovinová

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv