V naší škole přijímáme stále nové výzvy

autor: | Úno 15, 2023 | Školní aktuality

Rousínovská základní škola žáky vzdělává, což je prioritou z její podstaty, ale je současně i živou organizací, která připravuje mnoho aktivit nejen pro ty, kteří jsou součástí školy. Souhrn činností je velký, ale mnozí z Rousínováků o nich neví. Jak se ve škole učí a co škola nabízí?

Máme různé styly učení, ale sdílíme stejný cíl. Ceníme si toho, že v rousínovské základní škole mají učitelé prostor pro to, aby využívali různé metody. Jejich kombinace poskytuje příležitost k úspěšnému vzdělávání a kvalitnímu rozvoji všech dětí. Dlouhodobě podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě výuky každoročně organizujeme desítky pestrých aktivit přírodovědných, jazykových, kulturních, sportovních. Zapojujeme se do rozsáhlých i menších projektů. Zdárně se rozvíjí aktivní činnost žákovského parlamentu, skrze který prosazují naši žáci svoje nápady a připomínky k chodu školy. Pro žáky, a často spolu s nimi, realizujeme mnoho velkých oblíbených akcí. Patří mezi ně školní akademie, ples, adaptační pobyt Motýl, lyžařské kurzy, dny otevřených dveří, Vánoční jarmark, Velikonoční dílničky, víkend otevřených zahrad, jazykové a poznávací zájezdy do zahraničí. Jsou přínosné i pro širokou komunitu občanů, nejen těch, kteří mají přímé spojení se školou. Ve škole funguje řada kroužků. K tomu všemu je potřeba dobré vedení a kvalitní zázemí. To máme. V posledním desetiletí se ve škole výrazně zmodernizovaly učebny a doplnilo vybavení. Vybudovali jsme zahradu, která získala certifikát Ukázková přírodní zahrada. V zahradě učíme a jezdí se do ní inspirovat i školy ze zahraničí.

Aktuálně škola řeší kvalitní začlenění výuky digitálních technologií dle kritérií, která budou podle MŠMT závazná pro všechny školy až od roku 2024. Týmy žáků realizují dva žákovské projekty rozvíjející jejich podnikavost, to znamená schopnost využívat příležitosti, nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Připravují se další akce společného učení žáků pro okolní školy, o té poslední se velice pochvalně zmiňuje Slavkovský zpravodaj ve svém posledním vydání. Výčet všech aktivit by byl pestrý a velmi dlouhý. Mnoho dalších plánů čeká na uskutečnění. Známe i své slabiny. Rezervy máme v prezentaci školy na veřejnosti, zlepšit lze oblast komunikace.

Pracujeme v Základní škole Rousínov řadu let. Je to velká škola a nabízí se její přirovnání k obrovskému pohybujícímu se plavidlu s početnou posádkou. Denně téměř 650 žáků, na 60 pedagogických pracovníků a okolo 20 provozních zaměstnanců přesně ví, co, kde a jakým způsobem dělat každou minutu. Jedná se o důmyslně propojený funkční systém. Nežije však ve vzduchoprázdnu, je v interakci s více než 1 300 zákonnými zástupci, širokou laickou i odbornou veřejností. Samozřejmě také se zřizovatelem, ministerstvem a jinými zainteresovanými institucemi. Musí okamžitě reagovat na různé nenadálé události, měnící se společnost. V poslední době se tato její schopnost projevila při řešení složitých situací vyvolaných onemocněním covid, příchodem ukrajinských dětí, změnami ve způsobu financování, rostoucím napětím ve společnosti i zhoršující se sociální a finanční situací. Škola také věnuje velkou pozornost narůstajícím požadavkům na vzdělávání, ať už se jedná o finanční a počítačovou gramotnost, kritické myšlení, osvojování tzv. soft skills, prevenci závislostí, klimatickou změnu, well-being.

Do školy chodil každý. Každý má tedy vlastní představy, založené na osobních zkušenostech. Jeden to vidí tak, druhý opačně. Část rodičů požaduje klasiku, větší disciplínu, více domácích úkolů, tradiční známkování. Opačný pól představují ti, kteří chtějí volnost, přejí si interaktivní metody, formativní rozvíjející hodnocení. A v dennodenním kolotoči se někdy zapomíná na to, že prioritním cílem a středobodem veškeré činnosti školy musí být rozvoj žáků, podpora všech dětí. V příjemném bezpečném prostředí, kde táhnou za jeden provaz ideálně všechny zainteresované strany. Jak to u nás chodí, se můžete po domluvě kdykoliv podívat. Jste vítáni i ve výuce.

Se školou je to jako se zahradou. Nikdy nelze říct, že je hotová. Škola si nesmí připustit, že je skvělá. Její složitý organizmus se bez ustání vyvíjí a musí se zdokonalovat. V naší škole na tom pracujeme. Na této cestě přijímáme nové výzvy, vzděláváme se a hledáme nové způsoby práce. Je přirozené, že občas i chybujeme. Každá chyba je však šancí ke zlepšení. Využijme tedy tyto příležitosti a měňme naši školu společně, aby děti vychovávala a připravovala pro budoucnost.

Hana Pivečková, Eva Smejkalová, Šárka Svobodová a další učitelé a zaměstnanci školy

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv