Vybírání učebnic

autor: | Čvn 12, 2020 | Provozní informace

Výběr učebnic + vyklizení osobních věcí žáků:

  • Při odevzdání učebnic si žáci odnesou zbývající osobní věci domů.
  • Učebnice musí být vyčištěné a opravené (slepené). V případě výrazného poškození žák škodu nahradí.  
  • Organizace sběru:
Datum  Místnost Čas (h.) Skupina  Čas (h.) Skupina  Organizuje
16.6. 9.B  8 – 10  9.B dívky  10 – 12  9.B chlapci  MeI 
16.6. 8.A  8 – 10  9.A dívky  10 – 12  9.A chlapci  HyJ 
16.6. 4.B  8 – 10  9.C dívky  10 – 12  9.C chlapci  ŠkV 
16.6. 5.A  8 – 10  9.D dívky  10 – 12  9.D chlapci  VyJ 
17.6  9.B  8 – 10  8.B, příjmení B-K  10 – 12  8.B, příjmení P-Z  SeM 
17.6  8.A  8 – 10  8.A celá      ČaL 
17.6  5.A  8 – 10  8.C, příjmení B-O  10 – 12  8.B, příjmení P-Ž  BoVL 
18.6. 9.B  8 – 10  7.A dívky  10 – 12  7.A chlapci  TvJ 
18.6. 8.A  8 – 10  7.B dívky  10 – 12  7.B chlapci  StM 
18.6. 5.A  8 – 10  7.C dívky  10 – 12  7.C chlapci  RaM 
19.6. 9.B  8 – 10  6.A dívky  10 – 12  6.A chlapci  GrS 
19.6. 8.A  8 – 10  6.B dívky  10 – 12  6.B chlapci  MiM 
19.6. 4.B  8 – 10  6.C dívky  10 – 12  6.C chlapci  VrJ 
19.6. 5.A  8 – 10  6.D dívky  10 – 12  6.D chlapci  KřZ 
23.6.  9.B  8 – 12  2.a 4. ročník, kteří nechodí na výuku na Tyršovu      VaZ, VrP 
24.6.  9.B  8 – 12  3.a 5. ročník, kteří nechodí na výuku na Tyršovu      HaP, JuD 
24.6.   Ve třídách 8 – 10  Všichni žáci, kteří chodí na výuku na Tyršovu      Jednotliví vyučující v dané skupině 

S výjimkou posledního řádku jsou všechny ostatní výběry učebnic ve třídách na Habrovanské. Přinést mohou žáci i rodiče, při dodržení bezpečnostních a hygienických opatřeních (roušky, nehromadění se, rozestupy,…atd.), nebudou-li opatření zmírněna.

Nové učebnice budou rozdány až v novém školním roce.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv