Závěrečné hodnocení žáků a vydání vysvědčení

autor: | Čvn 16, 2020 | Školní aktuality

Rozhodnutím pedagogické rady ze dne 15.6.2020 byl stanoven způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 takto:

  • Závěrečné hodnocení na vysvědčení bude v souladu s Vyhl. 211/2020 Sb o hodnocení výsledků vzdělávání žáků… a s metodickým pokynem Postup při hodnocení výsledků vzdělávání…. ze dne 27. 4. 2020.
  • Rozhodující období pro hodnocení je období prezenční výuky ve 2. pololetí s výrazným podpůrným kritériem hodnocení v 1. pololetí. 
  • K dalšímu podpůrnému kritériu o hodnocení z podkladů pro hodnocení získaných během distanční výuky bude přihlíženo částečně.
  • Žák neprospěl, pokud hodnocení v rozhodujícím období určuje výsledný prospěch neprospěl a jeho činnosti v průběhu distanční výuky nezakládají důvod na zlepšení na stupeň dostatečný. 
  • Pokud byl žák nehodnocen v 1. pololetí, bude mu určen náhradní termín pro doložení podkladů pro hodnocení nejdéle do 30.6. Pokud bude žák v souladu s platnými předpisy z některého z předmětů nehodnocen za 2. pololetí, bude mu určen náhradní termín pro doložení podkladů pro hodnocení nejdéle do 31.7. 

Vydání vysvědčení

Vysvědčení bude vydáno standardně, v pátek 26.6.2020 mezi 8 – 9 hodinou, s výjimkou 2.C, kdy bude vydávání od 8 h až cca do 9:45 h. Bližší informace poskytne p. učitelky Kaňová prostřednictvím I-školy. Žáci musí být i tentokrát vybaveni rouškou.

Obědy se v den vydání vysvědčení budou vydávat pouze aktuálně přihlášeným strávníkům. Budou vydávány v jídelně na Tyršově, postupně po předání vysvědčení při zachování platných bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru. Tzn. že se výdej může oproti zvyklostem časově protáhnout.

 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv