Vyhodnocení dosavadního průběhu vzdělávání v době vyhlášeného nouzového stavu a mimořádných opatření vlády k zamezení šíření pandemie Covid-19.

autor: | Bře 27, 2020 | Provozní informace

  • Úkoly budou nadále zadávány zpravidla v týdenní frekvenci. Požadavek na rozmělnění delších úkolů na více části by vedl ke zvýšení nepřehlednosti zadání. Úkoly lze plnit postupně a postupně ukládat. Až na konci zadaného období dát Uložit a odeslat. 
  • Rodinám, které nemají možnost tisku, umožníme vyzvednout nezbytné materiály v tištěné podobě přímo ve škole. K tomuto účelu bude v pátek od 9 do 12 hodin otevřen hlavní vchod na Habrovanské, kam tyto materiály umístíme pro ty žáky, kteří předem požádají jednotlivé vyučující. Materiály budou označeny jménem žáka. Současně tam připravíme schránku pro odevzdání již vypracovaných materiálů pro ty žáky, kteří nemají skener. Tyto materiály musí být rovněž podepsány a také označeny jménem vyučujícího. Dále do budovy, prosím, nevstupujte. 
  • Žáci mají povinnost splněné úkoly doplnit stručným vlastním vyjádřením: co se mi dařilo či povedlo, co se mi nedařilo, co bylo přínosnémohu-li něco využít, co bych ještě potřeboval procvičit atd. Tato povinnost platí pro žáky od 5. ročníku včetně. 
  • Splněné úkoly budou hodnoceny výhradně slovně, nikoliv klasifikací. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli na základě zjištění, že v některých případech jsou úkoly vypracované rodiči, popř. jsou sdíleny samotnými žáky. Ve vlastním zájmu žádáme žáky, aby pracovali v co největší míře samostatně, a současně žádáme rodiče, aby pouze dohlédli na plnění úkolů. Ale i slovní hodnocení je hodnocení. 
  • Zjišťujeme a vyhodnocujeme možnosti doplnit stávající formu výuky a zadávání úkolů dalšími způsoby s větší mírou interaktivity. Informováni budete prostřednictvím webových stránek. 
  • Žádáme rodiče a žáky, aby používali pro e-mailovou komunikaci oficiální a dohodnuté způsoby, tzn. používejte e-mailové adresy systému Iškola (…@zsrousinov.iskola.cz), nepoužívejte soukromé maily (v doménách …@seznam.cz, …@gmail.com apod.). Stejně tak učitelé.
  • Upozorňujeme, že stále platí vládou vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření zahrnující mj. zákaz vstupu dětí do budovy školy. 
Rubriky Nedávné příspěvky Archiv