Výsledky zápisu do 1. ročníku

V souladu s § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., zveřejňujeme výsledky zápisu dětí do 1. ročníku. Výsledky jsou anonymizované pod kódy, které zákonní zástupci obdrželi e-mailem po registraci k zápisu. Výsledky najdete pod tímto odkazem.