Informace k provozu školy od května 2021 – aktualizace k 24. 5. 2021

autor: | Kvě 12, 2021 | Provozní informace

Upřesnění organizace k 24.5.

Na základě novelizovaného mimořádného opatření dochází od 24. května k dalším úpravám organizace vzdělávání:

 • Do školy chodí všichni žáci bez rotace.
 • Testování bude jen 1x týdně pro všechny žáky.
 • S určitým omezením bude i tělesná výchova i v uzavřených prostorách.
 • Ve vnějších prostorách je sportování bez omezení.
 • Zůstává povinnost nošení roušek.
 • V jídelně musí být omezen počet míst a zachovány rozestupy mezi strávníky. V praxi to bude znamenat delší dobu výdeje. Organizace výdeje stravy bude upravena, aby se zmenšil nápor v exponovaných časech.

Aktualizace k 17.5. a k 24.5.

Vážení rodiče, žáci, učitelé,

na základě pokynů MŠMT dochází v organizaci vzdělávání v naší škole k těmto úpravám:

Od 17.5. je zrušen rotační systém výuky pro 1. stupeň, tito žáci budou chodit již všichni, testovat se bude stále 1x týdně, vždy v pondělí nebo první den po příchodu do školy.

Družina bude v provozu v obvyklém režimu. Do ranní družiny je nutné přijít do 7:00 h, kvůli společnému začátku testování.

Výuka na 2. stupni pokračuje v rotačním režimu ještě týden do 21.5. Testování stále 2x týdně v současném režimu.

Od 24.5. bude zrušen rotační systém i pro žáky 2. stupně, do školy tak již nastoupí všichni žáci. Vzhledem k některým přetrvávajícím omezením, nebudou vyučovány povinně volitelné a doplňkové předměty. V rozvrhu budou menší změny, je nutné jej sledovat v systému Škola online. Začátek vyučování se od tohoto dne sjednotí na 8:00 h pro všechny třídy.

Obědy budou automaticky přihlášeny žákům v prezenční výuce (ve škole). Pokud žáci nebudou chodit na obědy, je nutné je odhlásit!

 

Aktualizace k 10.5.

Vážení rodiče, žáci, učitelé,

Vláda oficiálním dokumentem potvrdila návrat žáků 2. stupně do škol od 10. května. Výuka bude organizována rotačním způsobem, jak jsme dříve avizovali (viz níže). Nadále budou platit současná hygienická opatření (dezinfekce, ochrana úst a nosu, větrání,….atd.). Výukové skupiny musí být homogenní (žáci různých tříd se nesmí míchat), proto navazujeme na rozvrh současně platný, tzn. např. bez povinně volitelných a doplňkových předmětů.

Důležité: došlo k uvolnění v oblasti sportovní činnosti ve škole. Nově jsou od 10. května tyto činnosti povoleny, ovšem pouze ve venkovních prostorách. Prosím tedy, aby byli žáci vybaveni patřičným sportovním oděvem.

 

Vážení rodiče, žáci, 

 1. od 3. května se žáci 1. stupně budou testovat pouze 1x týdně, vždy v pondělí, popř. v den příchodu do školy.  

2. Od 10. května je avizován návrat žáků 2. stupně do školy rotačním způsobem. Pokud toto vláda ve čtvrtek potvrdí, výuka se bude střídat třídy na Habrovanské v lichém a sudém týdnu dle stávajícího rozvrhu distanční výuky takto: 

Třídy v prezenční výuce (účast ve škole) na Habrovanské v lichém týdnu od 10. 5. 2021 

 • začátek v 8:00 h: 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 8.A 
 • začátek v 8:10 h: 6.C, 7.B, 7.D, 8.B, 9.A 

Třídy v prezenční výuce (ve škole) v sudém týdnu od 17. 5. 2021 

 • začátek v 8:00 h: 5.C, 6.B, 7.A, 7.C, 9.C 
 • začátek v 8:10 h: 3.C, 6.D, 8.C, 9.B 

V dalších týdnech se budou třídy střídat podle stejného principu. 

Třídy na Tyršově pokračují beze změny stejným způsobem. 

Upozornění: začátek testování je vždy v 8:00 h, nehledě na posunutí přestávek. Třídy 2. stupně se musí testovat zatím také ve čtvrtek. 

3. Obědy budou žákům v prezenční výuce automaticky přihlášeny, kdo nechce, musí se odhlásit. Žákům v distančním režimu budou obědy naopak automaticky odhlášovány. Kdo tedy chce odebírat do jídlonosiče, musí si oběd přihlásit. Přihlašování i odhlašování obědů lze provádět standardním způsobem, nejlépe elektronicky přes web. 

4. V květnu a v červnu si jednotliví učitelé vyhradí čas na individuální či skupinové konzultace. O těchto termínech budou rodiče informováni prostřednictvím systému Škola online. V rozvrhu Vašeho dítěte najdete nabídku online spojení.  

Stále platí, že po individuální domluvě můžete konzultovat kdykoliv, cokoliv s kýmkoliv, není třeba čekat na společné termíny. 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv