Anketa o formách hodnocení

Vážení rodiče,

děkujeme všem za účast v anketě na zajímavé téma se zajímavými i předpokládanými výsledky. Cílem ankety nebylo hlasování o způsobu hodnocení, spíše zjistit povědomí veřejnosti o alternativách hodnocení, jejich názory, a také na ně upozornit.

Grafické znázornění výsledků si můžete prohlédnout zde.