Výuka od 18. 11. 2020

autor: | Lis 13, 2020 | Provozní informace

Od 18.11.2020 bude opět zahájena prezenční výuka, pouze však pro 1. a 2. ročník, vláda svým nařízením určila podmínky:

Žáci se nebudou jakkoliv prolínat či míchat, z toho důvodu nebude možná ranní družina.

Odpolední družina bude v provozu, skupiny budou upraveny tak, aby byly tvořeny žáky jedné třídy. Na Tyršově budou v družině žáci ze 2.A a 2.C, ostatní budou na ZUŠ.

Žáci mají povinnost nosit roušku celý den, prosíme rodiče, aby děti vybavili na každý den alespoň 2 čistými rouškami, vhodně uloženými např. v sáčku.

Zpěv a sport budou nahrazeny jinou činností. Část času mohou děti trávit venku, i mimo areál školy (za příznivého počasí).

Žáci jsou automaticky přihlášeni na oběd od 18.11. Pokud chodit nebudou, je třeba je odhlásit obvyklými způsoby co nejdříve.

Další informace

Od 18.11. jsou ve škole umožněny také individuální konzultace učitel – žák. Přítomnost zákonného zástupce je též možná (např. doprovod menších dětí). Konkrétní termín a téma je nutno domlouvat s jednotlivými vyučujícími. Tyto konzultace jsou vhodné také pro pedagogickou intervenci a pomoc asistentů konkrétnímu dítěti se SVP.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv