Výuka v terénu

autor: | Říj 11, 2016 | Školní aktuality

Výuka v terénu

Koncem října se žáci 8. ročníku navštěvující volitelný předmět Environmentální praktikum vydali na terénní exkurzi. Předmětem našeho zkoumání byla krajina a les v okolí Vítovic. S využitím mapy jsme sledovali změny krajiny způsobené lidskou činností. Zabývali jsme se lesním hospodařením z hlediska ekologického, sociálního a ekonomického – hledali jsme znaky druhové rozmanitosti a známky využívání lesa člověkem. Porovnávali jsme je s požadavky na les s certifikací FSC, která podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit ohrožené a devastované světové lesy. Naše putování provázelo téměř letní počasí. Prohlédnout jsme si mohli různé zajímavé živočichy, například štětconoše ořechového, kudlanku nábožnou, skokany a mladou užovku obojkovou.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv