Zápis do školní družiny pro rok 2023/2024 pro stávající žáky

autor: | Dub 6, 2023 | Provozní informace

Zápis do školní družiny pro rok 2023/2024 pro stávající žáky 1., 2. a 3. ročníku. Zájemce o školní družinu v příštím školním roce prosím o vyplnění a odevzdání zápisního lístku (musí se vyplnit každý školní rok nový, kroužky zde doplníte opět až v září). Prosím vytisknout oboustranně. Zápisní lístek si můžete vyzvednout u svých vychovatelů, nebo stáhnout na webových stránkách školy – pro rodiče – formuláře. Zápis bude probíhat ve dnech 13.4. – 21.4. 2023.

Způsob odevzdání:

  • osobní odevzdání vedoucí vychovatelce nebo svému vychovateli v družině
  • datová schránka školy fbtgj48
  • poštovní schránka u zadního vchodu školy na Habrovanské (vedle vchodu do tělocvičny)
  • zaslání na e-mail valcharovad@www.zsrousinov.cz (zápisní lístek musí být podepsán, v žádném případě neposílejte fotografie!!! )

Termín odevzdání: do 21. dubna 2023.

Děkuji za spolupráci.

Bc. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv