Zápis do školní družiny – školní rok 2014/2015

autor: | Kvě 16, 2014 | Školní aktuality

Zápis do školní družiny – školní rok 2014/2015

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2014/2015 školní družinu, přihlaste prosím své dítě vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v době od 12. května do 23. května 2014.  Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vychovatelky školní družiny nebo na webových stránkách školy zde. Vyplněný Zápisní lístek (zatím pouze 1. stranu) odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu: valcharovad@www.zsrousinov.cz nejpozději do 23. května 2014.

V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijaty děti pracujících rodičů, mladší děti a děti, které byly přihlášeny ve výše uvedeném termínu.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv