Změny v přijímacím řízení ve školním roce 2014/ 2015

autor: | Lis 11, 2014 | Školní aktuality

Změny v přijímacím řízení ve školním roce 2014/ 2015 vzniklé na základě „vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných testů“

Zásadní v celé věci přijímacího řízení je, zda se daná střední škola přihlásila do pilotního ověřování, či ne. Jednotné testy v rámci prvního kola přijímacího řízení budou konat pouze ti uchazeči do středních škol, které se přihlásily k pilotnímu ověřování. Ředitel střední školy, která se přihlásila do pilotního ověřování, uvede tuto skutečnost při vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna 2015 (na webových stránkách školy).

Jednotné testy koná v řádném termínu uchazeč ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. V případě, že škola v prvním pořadí není do pilotního ověřování přihlášena, koná uchazeč jednotné testy ve stejném termínu ve škole uvedené na druhém pořadí. Jednotné testy se uskuteční v jednom řádném termínu testů a jednom náhradním termínu testů. Řádný termín pro letošní školní rok byl zvolen na 15.4. 2015.

Tento termín testů uvedený ve vyhlášení pilotního ověřování nelze zaměňovat s termíny „školních“ přijímacích zkoušek, které může ředitel střední školy stanovit dle vyhlášky č.671/2004 Sb. Pokud se ředitel školy rozhodne stanovit také „školní“ přijímací zkoušky, musí tuto skutečnost rovněž uvést v kritériích přijímacího řízení vyhlašovaných školou (do konce ledna). Z výše uvedeného tedy plyne, že někteří žáci mohou konat přijímací zkoušky na určitou školu ve dvou různých dnech (a to v případě, kdy škola kromě toho, že se přihlásí do pilotního ověřování, bude konat i své „školní“ přijímací zkoušky).

Jednotná zkouška v rámci pilotního ověřování bude složena ze dvou testů, a to z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace.

Jednotný test je pouze součástí kritérií přijímacího řízení a nemůže být pouze jediným kritériem, na jehož základě stanoví ředitel školy pořadí uchazečů pro přijetí. Součástí kritérií přijímacího řízení musí být i nadále hodnocení uchazečů podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Navíc může být součástí přijímacího řízení také „školní“ přijímací zkouška.

V případě dalších dotazů a nejasností se můžete obrátit na vých. poradce ZŠ Rousínov.

Mgr.  Marika Nevařilová, vých. poradce ZŠ Rousínov

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv