Olympiáda v českém jazyce

Děkuji děvčatům Aničce Havlíčkové a Julii Sekaninové za vzornou reprezentaci školy v okresním kole Olympiády v českém jazyce. S náročnými mluvnickými úkoly se vyrovnaly velmi dobře a slohovou část s názvem Kdybych měla Aladinovu lampu … z pracovaly každá po svém – svým originálním způsobem.

Přeji jim, aby dál rozvíjely svůj pěkný vztah k rodnému jazyku a aby byly úspěšné i v dalších soutěžích, na které se připravují.

L. AndrlováVýsledek obrázku pro olympiáda v čj

Exkurze 9. AB – Vodní elektrárna Dalešice a jaderná elektrárna Dukovany

Jelikož se ve fyzice zabýváme jadernou energií, vydali jsme se na exkurzi do jaderné elektrárny v Dukovanech.
19. 12. 2019 jsme vyjeli směrem do Dukovan. Učíme se však o elektřině obecně, a tak jsme si udělali menší zastávku u nedalekého vodního díla v Dalešicích. Objeli jsme přehradu a z dálky si prohlédli vodní elektrárnu. U hlavní brány následoval malý výklad naší paní učitelky. Dozvěděli jsme se, že hráz měří přesně 100 metrů a každá turbína je označena jinou barvou, aby nedocházelo ke zmatkům. Poté naše cesta směřovala již do jaderné elektrárny. Zaparkovali jsme na autobusovém nádraží, které slouží jako nouzová přeprava zaměstnanců při případných haváriích, ale za běžných dnů k odvozu zaměstnanců do jejich domovů. A konečně na infocentrum, kde nás čekala komentovaná prohlídka „modelu“ elektrárny. Paní na infocentru nám pustila film o blackoutu a vysvětlila nám chod elektrárny. Věděli jste, že přeprava uranových tyčí je absolutně tajná a ví o ní jen pár zaměstnanců? Nebo že se reaktorům říká (podle jejich typu) „VEVERKA“ ? Myslím že jsme se dozvěděli hodně nových zajímavostí a prohlídka nám pomohla plně pochopit, jak funguje výroba jaderné energie.

Autorka: Anna Havlíčková

Pochod Tří králů

Družinové děti se v pondělí 7. ledna přišly podívat na Tříkrálový pochod, který dorazil před Rousínovskou radnici i s velbloudem. Všichni jsme si zde mohli zazpívat koledy, pohladit trpělivého velblouda, a také mlsat dobré bonbóny. Škoda jen, že Tři králové nás brzy opustili, neboť spěchali předávat poselství dalším lidem.

Dagmar Valchařová