Motýl, aneb výlet trochu jinak

Ve čtvrtek 30.9.2021 se naše třída 6.A zúčastnila projektu Motýl, aneb výlet trochu jinak. Naše cesta začala ráno, kdy nás autobus dovezl na rozcestí v Pozořicích a dále už nás čekala cesta pěšky lesem k myslivecké chatě Jelenice. Po cestě pro nás měly paní učitelky připravený již první úkol – složit z rozházených lístečků smysluplný vzkaz.

Po příchodu k chatě nastal menší problém – paním učitelkám se nepodařilo chatu odemknout. I přes tuto drobnou překážku se podařilo rozdělat oheň a opracovat klacky na opékání. Než jsme si ale začali opékat špekáčky, čekala na nás jedna aktivita (výzdoba jména). Po obědě následovaly další hry, úkoly a sportovní aktivity. Kromě toho jsme se naučili spoustu nových věcí a poznali své spolužáky z trochu jiného pohledu. Den utekl jako voda a nás čekala cesta zpět. Myslíme si, že se ..Motýl” vydařil.

Druhý den jsme měli naplánovaný výlet do ZOO Brno. I když ráno krásně svítilo sluníčko, byla nám veliká zima. V ZOO jsme se zahřáli horkou čokoládou a pak se procházeli kolem výběhů se zvířaty. Zajímavé bylo sledovat krmení surikat. Výlet se nám velice líbil.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

v termínu konzultačního dne 24. 11. 2021 se uskuteční volby do školské rady. Volební místnost bude v kanceláři školy na Habrovanské v 1. patře.

Do 29. 10. můžete podávat návrhy na kandidáty z řad rodičů. Návrh se podává rovněž v kanceláři školy, musí být písemný a musí mj. obsahovat souhlas kandidáta.

Další podrobnosti jsou uvedené v tomto dokumentu.

Exkurze do Papouščí Zoo

Ve středu 29. září 2021 se žáci 1.B s 3.C vypravili na exkurzi do Papouščí Zoo v Bošovicích. Zde si žáci prohlédli papoušky z celého světa. Dozvěděli se zajímavosti z jejich života, některé mohli i nakrmit pekanovými ořechy a dva si s nimi dokonce povídali. Žáci si tak po dlouhé době užili výuku mimo školní lavice.

Mgr. Vanderková, Mgr. Kraisová

Kroužek Výtvarné techniky začíná 29.9.2021

Koužek Výtvarné techniky pro žáky 5. – 9. ročníků začíná informační schůzkou ve středu 29.9.2021  ve 14:00 hod. v učebně Výtvarné výchovy na ZŠ Rousínov na Habrovanské. Kroužek bude 1x za 14 dní ve středu od 14:00 do 16:00 hod. Žáci se mohou hlásit do kroužku v kabinetu VV p. uč. Mertové. SCRAPLADY.CZ: Enkaustika je věda!?

Cena za 1. pololetí šk. roku 2021/2022 je 350,- Kč za žáka.

Více informací poskytne p. uč. Mertová, kabinet VV.

Keramický kroužek začíná 29.9.2021

Keramický kroužek pro žáky 1. – 9. ročníky začíná informační schůzkou ve středu 29.9.2021  ve 14:00 hod. v učebně Výtvarné výchovy na ZŠ Rousínov na Habrovanské. Kroužek bude 1x za 14 dní ve Kroužek Keramiky – ZŠ Rousínovstředu od 14:00 do 16:00 hod. Žáci se mohou hlásit do kroužku v kabinetu VV p. uč. Mertové.

Cena za 1. pololetí šk. roku 2021/2022 je 250,- Kč za žáka.

Více informací poskytne p. uč. Mertová, kabinet VV.