Školní družina v kině ve Vyškově

Výsledek obrázku pro malá čarodějka v kině

Na filmovém představení Malá čarodějnice. Ve středu 14. listopadu odjely dva autobusy s dětmi na pohádku o hodné, pěkné a učenlivé čarodějnici. Všichni jsme si družinové odpoledne užili a domů se vraceli až za tmy. Na druhý den někteří namalovali pěkná výtvarná dílka, která jsme si ve třídě vystavili a ještě jednou společně zavzpomínali na vydařenou pohádku.
Ve středu 21. listopadu jedou do kina další tři oddělení školní družiny (a to s paní vychovatelkou Bubeníkovou, Vlachovou a panem vychovatelem Němcem). Přejeme jim také hezké zážitky.
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

 

Výměnný pobyt v Halászteleku

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 jsme se vydali na výměnný pobyt do Halaszteleku. V 6:30 ráno jsme odjeli k hotelu Grand v Brně, odkud jsme pokračovali do Budapešti. Cestou do Brna si jedna ze studentek ZŠ Rousínov na vlastní kůži vyzkoušela gravitaci. Po tom, co jsme dorazili do tamější školy, nás vřele přivítal pan ředitel. Seznámili jsme se s maďarskými studenty, kteří byli zapojeni do téhož projektu.
Po společném obědě jsme se odebrali do jejich venkovní „haly“, kde byla možnost zahrát si společně fotbal a florbal.
Kolem 16. hodiny jsme odjeli do rodin, které byly ochotné nás ubytovat.
2. den
Ráno jsme se všichni společně sešli v knihovně a začali prezentovat ve skupinkách projekty. Z našich projektů jsme vyrobili koláž. V pravé poledne jsme dostali výborný oběd a vydali se do Budapešti do muzea. V muzeu jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. Po odchodu jsme si dali ještě skupinovou fotku a vydali se pátky do Halaszteleku.
3. den
Ráno, když jsme přišli i s našimi věcmi do školy, jsme se dívali na bojový sport Hapkido. Pak jsme jeli do Budapešti a podívali jsme se do zdejší jeskyně. Na oběd se šlo do pizzérie a po obědě bylo načase jít na autobus.
Zažili jsme spoustu skvělých zážitků – já jsem se například s mojí hostitelkou podívala do dabingového studia v Budapešti. Jiní byli na tréninku boxu nebo třeba jeli objevovat krásy Budapešti. Myslím si, že můžeme říci, že to byly jedny z nejkrásnějších zážitků našeho života.

Nicol, Simona, Anička

ŠVZ Motýl VI. A

Ve dnech 2. až 4. října 2018 vyjela třída 6. A v doprovodu třídního učitele Mgr. Jana T. a učitelky Mgr. Evy S. na ŠVZ Motýl do areálu Střediska ekologické výchovy v Maršově. Již na autobusovém nádraží ve Slavkově jsme začali první hrou. Celý výlet byl koncipován jako soubor na sebe navazujících aktivit, které měly společného jmenovatele v podpoře vzájemné spolupráce a propojení žáků jedné třídy, ve vytvoření skutečného funkčního kolektivu.
V průběhu těchto dvou dnů se žáci zamýšleli nad vývojovými stádii člověka, zažili si spolupráci (poslepu a mlčky) s důvěrou v jednoho vedoucího, který viděl a mluvil, na vlastní kůži si vyzkoušeli důsledky populační exploze, v roli reportérů popisovali druhého pomocí obrázků, domluvili si a zrealizovali několik tematických schůzek, složili a popsali si svůj vlastní ostrov Mako, vytvořili třídní totem a otisk místa na památku a na závěr celého pobytu našli pomocí indicií zakopaný poklad. Tím největším pokladem jsme totiž my sami a naši blízcí.
Myslím, že nejen my dva – pedagogický doprovod – ale i žákyně a žáci byli s výletem velice spokojeni – alespoň o tom svědčí většina závěrečných hodnocení, která o celém pobytu sepsali.

učitel, Jan T.

Dobrodružná hra Robinson

Jaké by to bylo ocitnout se na pustém ostrově? Dokázal bych se o sebe postarat? Jak bych se zorientoval v neznámém prostředí? Jak bych si zajistil potravu? Možná jsou to otázky, které nás všechny napadaly při čtení Robinsona Crusoe a podobných dobrodružných příběhů.

V rámci realizace projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti v ZŠ Rousínov jsme přemýšleli, jak by celé naše snažení mohlo vyvrcholit společně s žáky. Jednu z kolegyň napadalo, že bychom i s využitím povinné četby v sedmém ročníku, Robinsona Crusoe, mohli vymyslet pro sedmáky a sedmačky dobrodružnou hru v neznámém prostředí. V průběhu několika měsíců jsme žáky v rámci různých předmětů méně či více nápadně připravovali na to, aby tuto jednodenní výpravu ve vzájemné spolupráci zvládli a v reálných situacích aplikovali, co se ve škole naučili.

Na 18. a 19. června jsme v oblasti na jižním okraji Přírodního parku Říčky, v údolí Hostěnického potoka kolem chaty Jelenice, naplánovali akci pro třídní kolektivy všech sedmých tříd. Po cestě od autobusu k chatě žáci pátrali po vzkazech od Robinsona a následně řešili různorodé úkoly. Hledali indicie, které je přivedou k pokladu, jehož nalezením celý den vrcholil. Stavěli mohylu z kamenů, kreslili mapu oblasti, poznávali kosti neznámých živočichů, luštili vzkaz napsaný Morseovou abecedou a především také hledali potraviny, z nichž si pak sami uvařili jídlo. Celý den se museli obejít bez mobilního telefonu a (až na jednu jedinou výjimku) to zvládli bez větších problémů.

Z jejich zpětné vazby vyplynulo, že vaření bylo nakonec to, co je bavilo nejvíc. Užili si také plavbu na voru (který si dopředu sami vyrobili) pro klíč od pokladu i další činnosti. Celkově žactvo hodnotilo akci jako povedenou, jako „zase trochu něco jiného“, někteří ve zpětné vazbě dokonce poznamenali, že „připravit to muselo dát hóóódně práce“, což je nepochybně pravda. Objevil se také názor, že by se podobná hra hodila možná ještě více pro mladší děti. Hodně oceňovali vybranou lokalitu, kterou vnímali jako velmi vhodnou.

I v letošním školním roce budeme přemýšlet nad tím, jak dětem vyučování zpestřit, jak je vytáhnout z jejich komfortní zóny a přimět je spolupracovat. Ideálně venku v přírodě, rozhodně mimo školní lavice. K tomu všemu hra pracovně nazvaná Robinson zcela jistě vedla.

Za realizační tým sepsal, Jan T.

Školní projekt Robinson – (článek Inspirace Robinsonem ve zpravodaji města Rousínova srpen 2018 s. 11)