Školní ples

Tradiční Školní společenský ples ZŠ Rousínov se koná v sobotu 24. února 2018 v sálu TJ Spartak Slavíkovice. Ples bude zahájen ve 20.00 hodin předtančením polonézou žáků 9. ročníku.

Veřejná generálka předtančení bude v 18.30 hodin.

Vstupenky v předprodeji ve škole u Mgr. Škrobové.

Srdečně zvou pořadatelé.

 

Možná přijde i kouzelník

Do školní družiny nás přijde pobavit kouzelník. Představení je přichystáno na středu 24. ledna 2018 ve 14.00 hodin v tělocvičně na Tyršové. Akce se zúčastní 2., 3., 4. a 6. oddělení (tedy žáci 1. a 2. ročníků). Takže….můžeme se těšit na kouzla a čáry.

Další informace najdete na Iškole nebo u svých vychovatelů.
Dagmar Valchařová

Výsledek obrázku pro kouzelník

Florbalový turnaj

Na podzim roku 2017 se naše škola zúčastnila turnajů AŠSK ve florbale pro žáky II.stupně.
Všechna naše družstva se probojovala z okrsků do okresních kol a tam se umístila následovně:
Starší chlapci a dívky skončili shodně na 5.místě a mladší chlapci i dívky na místě čtvrtém.
Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy a k výsledkům gratulujeme.
Martin Havlíček

Související obrázek

Volby do žákovské rady podrobněji

V posledním týdnu před Vánoci proběhly na naší škole volby do Žákovské rady. Všechny třídy od 5. do 8. ročníku mohly nominovat dva svoje kandidáty, čehož nakonec s jednou výjimkou také využily. Všichni žáci 5. až 9. ročníků potom mohli ve volbách rozhodnout, k terých 15 žáků a žákyň je bude v Žákovské radě zastupovat.
Každý z žáků, který se rozhodl voleb zúčastnit, si z 24 kandidátů mohl vybrat až 15 jmen, mohl ale také volit pouze jednoho kandidáta. Z 313 oprávněných voličů se voleb do Žákovské rady zúčastnilo 193 žáků a žákyň, jeden hlasovací lístek byl neplatný (byl nevyplněný), započítáno tak bylo 192 hlasujících. Celková volební účast byla tedy 61,34%. Hlasující žáci dali kandidátům dohromady 1344 hlasů, na jednom hlasovacím lístku bylo průměrně 7 hlasů. Nejvyšší volební účast byla mezi žáky 5.A, a to bezmála 87%, následovala třída 6.A, ze které hlasovaly přesně tři čtvrtiny oprávněných voličů. Nejnižší volební účast měli naopak žáci 6.B a 7.A – zde šlo o 40%, respektive 45,5% voličů.
Každá ze tříd, které nominovaly své kandidáty, získala jedno zastupitelské místo v patnáctičlenné Žákovské radě, pouze třídy 8.B a 7.A – jejichž kandidáti byli ve volbách nejúspěšnější – mají v radě zástupce dva.

Článek tématu: Učíme se demokracii