Želvy v úzkých

Mořské želvy jsou na světě více než 100 milionů let. Dnes jim hlavně díky lidem hrozí vyhubení. Želvy se chytají do rybářských sítí, nemohou se nadechnout a utopí se. V některých zemích lidé stále jedí želví maso, vejce a z krunýřů želv vyrábí suvenýry. Velký problém je odpad v moři. Nejhorší situace je v Indickém oceánu, kde na mnoha místech mořské želvy už zcela zmizely.

Projekt Chráníme mořské želvy usiluje o zefektivnění ochrany mořských želv celosvětově. Ve spolupráci s indonéskou organizací se zabývá ochranou 3 ostrovů v oblasti Berau, která tvoří nejdůležitější líhniště pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii. Vyskytují se zde i kriticky ohrožené karety pravé. V roce 2018 se díky projektu podařilo ochránit před pytláky 4 341 snůšek mořských želv a vypustit do moře 338 330 mláďat. Od roku 2004 je to přes 2 miliony zachráněných mláďat želv, přičemž dospělosti se dožívá průměrně jedna želva z tisíce.

Zakladatelkou obdivuhodného projektu Chráníme mořské želvy je světově uznávaná odbornice Mgr. Hana Svobodová, která 3. října 2019 přijela představit problematiku mořských želv a možnosti jejich ochrany do naší školy. 199 žáků ze 4. – 9. ročníku a 15 pedagogů mělo možnost slyšet její poutavé vyprávění doplněné osobními zážitky a autentickými fotografiemi. Hanka se svými spolupracovníky jezdí do Indonésie chránit líhní pláže, vzdělává místní děti i dospělé, spolupracuje s vládami a dalšími ochranářskými organizacemi, tvoří vzdělávací materiály pro děti, které se dnes používají v mnoha zemích světa.

Jak může želvám pomoci každý z nás?
Na dovolené je třeba rozmyslet si, co jíme a kupujeme. Opravdu potřebujeme želví maso, vejce nebo náramek z želvoviny? Důležitá je také volba, které ochranáře podpoříme. V některých zemích malé právě vylíhlé želvy zavírají do bazénků, místo aby je pustili do moře. Těmto želvám v bazénu zakrní svaly, nemohou plavat, nevyvinou se jim dostatečně plíce, nemají přirozenou potravu a hlavně ztratí instinkt, kam se v dospělosti za 20-30 let vrátit naklást vejce. Je určitě lepší navštívit místo, kde chrání želvy přirozeně. Důležité je i snížení odpadu, který produkujeme a dostává se často do moře. Každý také může přispět na platy místních ochranářů, i malá podpora pomůže.

Díky účasti na přednášce bioložky a ochranářky Hanky Svobodové jsme za každého žáka mohli poslat 50,-kč na transparentní účet projektu, což činí celkem 9 950,- Kč. Příspěvek za učitele je 1 500 ,-Kč. Děti kreslí obrázky, které máme v plánu vydražit (pravděpodobně na jaře), a tím opět přispět na platy ochranářů. Pokud vám není osud přírody a ohrožených mořských želv lhostejný, přidejte se.

Více najdete na http://www.morskezelvy.cz/

http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/216562260250005-cesi-zachranuji-morske-zelvy-na-borneu/

 

Fotbalový turnaj

Žákovská rada se vloni v červnu rozhodla, že by chtěli uspořádat fotbalový turnaj. Nicméně počasí nám vůbec nepřálo, zrovna v den, na který byl turnaj naplánovaný, bylo mezi 38°C a 40°C ve stínu, tak jsme s ohledem na zdraví žáků i dohlížejících učitelů turnaj zrušili s tím, že ho uspořádáme v září.
Odložený turnaj jsme rozložili na dva termíny a celý ho zorganizovali tak, aby to co nejméně zasáhlo vyučování. Přece jen začátek září a konec června jsou z hlediska plánů učitelů velice odlišné termíny.
První část turnaje – mezi šestými a sedmými třídami – se konala ve čtvrtek 19. 9. 2019. Jako rozhodčí zde figurovali dva vybraní žáci z 9.D. Nejprve se mezi sebou utkaly šesté třídy. Jeden zápas trval 15 minut, hrálo se bez přestávky. Nejúspěšnější bylo družstvo 6.D, na druhé místě se umístila 6.B, bronzovou pozici obsadila 6.A a na nepopulární bramborovou medaili spadli žáci a žákyně 6.C. V 11:15 pak nastoupila ke svému turnaji družstva sedmáků, zde soupeřili pouze tři třídy, takže jsme si mohli dovolit utkání prodloužit na dvacet minut i s krátkou přestávkou mezi poločasy a přesto se vše, včetně vyhlášení, stihlo do 13:15. První pozici obsadili žáci 7.A, na druhém místě jen velmi těsně žáci 7.C a na posledním, třetím místě tým žáků 7.B.

Druhý turnajový den byla středa 25. 5. 2019, kdy se do svých klání pustily osmé a deváté třídy. Obě věkové kategorie hrály svá utkání na 20 minut bez přestávky. Roli rozhodčího tentokrát zastával Mgr. Havlíček. Mezi osmými třídami bylo v onen den nejlepší mužstvo 8.B, na druhém místě se umístila 8.A a poslední skončila třída 8.C. Někteří z osmáků pak museli zůstat i na turnaj deváťáků, protože zde některé třídy – především 9.B – měly málo hráčů. Deváťáci začali svůj miniturnaj v 10:00 a skončíli ve 12:00, pak proběhlo vyhlášení výsledků: První místo 9.D, druhé místo 9.B, na třetí pozici 9.A a poslední skončila 9.C.
Mezi 12:45 a 13:10 proběhlo exhibiční utkání Dream teamu z 8. a 9. tříd a týmu složeného z učitelů školy. Učitelé takticky změnili počet hráčů na hřišti, takže zatímco žákovské miniturnaje se odehrály v počtu 4 hráčů v poli s jedním brankářem, pro toto utkání bylo stanoveno 5 plus 1, tím se nám trochu podařilo minimalizovat technické dovednosti mladých fotbalistů a zahustit prostor na hřišti, takže jsme nakonec uhráli remízu 1:1 v základní hrací době (do poločasu jsme dokonce vedli!) a na penalty jsme slavně zvítězili.
Mgr. Jan Tvrdík

Přírodovědný klokan

Ve středu 16. října 2019 proběhne druhou vyučovací hodinu na naší škole soutěž „Přírodovědný klokan„. Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Výsledek obrázku pro přírodovědný klokan

Soutěžní kategorie jsou dvě – Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.

Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Školní turnaj ve fotbale pro 8. a 9. ročníky

Školní turnaj ve fotbale pro 8. a 9. ročníky proběhne ve středu 25. 9. 2019. Turnaj bude rozdělen na dvě poloviny: zvlášť osmý a zvlášť devátý ročník (v rámci jednoho dne). Žáci zúčastněných tříd, kteří nebudou hrát, by měli na ovále (případně v hale) fandit.

Rozpis utkání:
(1 utkání se hraje na 15‘ bez přestávky)

 • 8:15 – 8:35 VIII.A vs. VIII.B
 • 8:45 – 9:05 VIII.B vs. VIII.C
 • 9:15 – 9:35 VIII.A vs. VIII.C
 • 9:45 – 9:50 Vyhlášení výsledků – rozdání diplomů.

V 10:00 (3. VH) začíná žákům osmých tříd vyučování. 3.VH, 4.VH, 5.VH, případně 6.VH budou normálně mít.

Žáci 9. ročníku budou mít do 9:40 (první dvě VH) vyučování.

 • 10:05 – 10:25 IX.A vs. IX.B
 • 10:30 – 10:50 IX.C vs. IX.D
 • 11:00 – 11:20 IX.A vs. IX.C
 • 11:25 – 11:45 IX.B vs. IX.D
 • 11:35 – 11:55 IX.B vs. IX.D
 • 12:00 – 12:20 IX.A vs. IX.C
 • 12:30 – 12:35 Vyhlášení výsledků – rozdání diplomů
 • 12:45 – 13:10 IX.ABCD vs. Učitelé (10+10, přestávka 5‘)