Omluvenky nově v informačním systému I-škola

autor: | Kvě 18, 2017 | Provozní informace

Omluvenky nově v informačním systému I-škola

Od školního roku 2017/18 budou oficiálně přijímány elektronické omluvenky prostřednictvím elektronického informačního systému I-škola. Je to další krok v rekonstrukci informačního systému školy směrem ke sjednocování informačních toků, úložišť dat, přístupu k informacím a obohacování množství a obsahu informací předávaných školou. Již nyní můžete nově vidět např. celý rozvrh Vašich dětí, vč. suplování a vyučujících.

Pro usnadnění přístupu a manipulace s tímto informačním systémem připravujeme také úpravu našich webových stránek, které by měly být přehlednější, logičtejší a hlavě responzivní, tzn. že se přizpůsobují zařízení, ze kterého přistupujete k datům (PC, tablet, mobil,…)

V odůvodněných případech (např. ze sociálních důvodů, kdy rodina nemá počítač či mobil s možností připojení k internetu), lze samozřejmě žákovi vydat a akceptovat i tištěný omluvný list.

Jakékoliv dotazy, návrhy či připomínky jsou vítány, můžete je vznést buď na třídních schůzkách (24.5.2017), popř. na vedení školy.

E-omluvenky-manual

Výsledek obrázku pro iskola.cz

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv