Připomínky z třídních schůzek

autor: | Čvn 14, 2016 | Školní aktuality

Připomínky z třídních schůzek

Odpovědi na připomínky vznesené na třídních schůzkách 2. 6. 2016.

 1. Vyúčtování obědů ve formátu .pdf za uplynulý měsíc (pro každý den zvlášť) je k nahlédnutí na webu školy, v sekci Školní jídelna, odst. 5. Vyúčtování. Seznam je anonymní podle přihlašovacího “id”. V tomto se nic nezměnilo.
 2. Nefunkční notifikace o pohybu na obědovém účtu na e-mail se již vyřešila s programátorem a je funkční.
 3. Termíny konzultačních dnů v příštím školním roce budeme pravděpodobně střídat ve středu a ve čtvrtek.
 4. Funkce žákovské knížky v souvislosti se zavedením on-line systému I-škola bude zúžena, zejména na omlouvání žáků a také pro nutnou rychlou komunikaci škola-rodiče. Zapisování hodnocení pomocí této formy není nutné, na 2. stupni je spíše problematické. Pokusím se vyjádřit k některým vzneseným argumentům:
  1. Žáci jsou vedeni k nějaké povinnosti: povinností mají i tak dost – příprava na výuku, pomůcek, domácí úkoly, domácí povinnosti, trénink, kroužky, ZUŠ, atd.
  2. Žáci nemají o známkách přehled: mají, a velmi dobrý. Každé hodnocení je jim sděleno, hodnocení písemných prací mají v sešitech. Mají i svůj přístup do systému.
  3. Žáci nebudou bez jedniček motivováni: motivace jedničkami je zavádějící, čím dříve ji utlumíme, tím lépe. Později – není-li nějaká práce tzv. “na známky”, žáci často nepracují. Vzděláváme se pro život a pro budoucí uplatnění, nikoliv pro sloupec jedniček.
  4. Nedá se to podepisovat: kdo chce mít o výsledcích vzdělávání vlastních dětí přehled, nepotřebuje to učiteli stvrzovat podpisem. Je to v zájmu každého.
  5. Nebudu pořád na inernetu: není to nutné, známky v žákovské knížce se k rodičům dostávají také se zpožděním, někdy i několikatýdenním, podle toho, kdy je žáci “najdou”.
  6. Nemám připojení k internetu: toto může být výjimečný problém, potom je to věcí individuální dohody a řešení je určitě několik.

V souvislosti se zaváděním systému I-škola připomínám vyzvednutí přístupových údajů rodičů, kteří tak ještě neučinili. Není možné posílat po žácích.

Jiří Kyjovský

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv