Přítomnost žáků 2. stupně ve škole od 8. června 2020

autor: | Čvn 2, 2020 | Provozní informace

Škola umožní přítomnost žáků 2. stupně od 8. června 2020 pro naplnění níže uvedených úkolů a účelů, za uvedených podmínek:

  • Pro pobyt žáků jsou vyčleněny pouze učebny a sociální zařízení v přízemí budovy na Habrovanské, do jiných částí budovy žáci přístup nemají. Konkrétní místnost určuje vyučující dle interního rozpisu.
  • Platí obdobná bezpečnostní a hygienická pravidla v souladu s manuálem MŠMT (zde) jako pro pobyt žáků 1. stupně, zejm. nošení roušek, omezení počtu žáků ve skupinách, důsledné dodržování hygieny apod.
  • Před prvním vstupem do školy žák odevzdá čestné prohlášení. Ke stažení zde.
  • Vzhledem k charakteru aktivit a krátkodobému pobytu nebude umožněno stravování žáků.

Vzdělávací a socializační aktivity v termínu 8. – 19. června 2020:

  • Jsou umožněny, jsou dobrovolné, žáky si zve k účasti kterýkoliv učitel či třídní učitelprojeví-li žáci či učitelé zájem. 
  • Vzdělávací aktivity mohou být organizovány ve formě konzultací pro dobrovolné zájemce.

Výběr učebnic + vyklizení osobních věcí žáků:

  • Při odevzdání učebnic si žáci odnesou zbývající osobní věci domů.
  • Učebnice musí být vyčištěné a opravené (slepené). V případě výrazného poškození žák škodu nahradí.  
  • Organizace sběru:
Datum  Místnost Čas (h.) Skupina  Čas (h.) Skupina  Organizuje
16.6. 9.B  8 – 10  9.B dívky  10 – 12  9.B chlapci  MeI 
16.6. 8.A  8 – 10  9.A dívky  10 – 12  9.A chlapci  HyJ 
16.6. 4.B  8 – 10  9.C dívky  10 – 12  9.C chlapci  ŠkV 
16.6. 5.A  8 – 10  9.D dívky  10 – 12  9.D chlapci  VyJ 
17.6  9.B  8 – 10  8.B, příjmení B-K  10 – 12  8.B, příjmení P-Z  SeM 
17.6  8.A  8 – 10  8.A celá      ČaL 
17.6  5.A  8 – 10  8.C, příjmení B-O  10 – 12  8.B, příjmení P-Ž  BoVL 
18.6. 9.B  8 – 10  7.A dívky  10 – 12  7.A chlapci  TvJ 
18.6. 8.A  8 – 10  7.B dívky  10 – 12  7.B chlapci  StM 
18.6. 5.A  8 – 10  7.C dívky  10 – 12  7.C chlapci  RaM 
19.6. 9.B  8 – 10  6.A dívky  10 – 12  6.A chlapci  GrS 
19.6. 8.A  8 – 10  6.B dívky  10 – 12  6.B chlapci  MiM 
19.6. 4.B  8 – 10  6.C dívky  10 – 12  6.C chlapci  VrJ 
19.6. 5.A  8 – 10  6.D dívky  10 – 12  6.D chlapci  KřZ 
23.6.  9.B  8 – 12  2.a 4. ročník, kteří nechodí na výuku na Tyršovu      VaZ, VrP 
24.6.  9.B  8 – 12  3.a 5. ročník, kteří nechodí na výuku na Tyršovu      HaP, JuD 
24.6.   Ve třídách 8 – 10  Všichni žáci, kteří chodí na výuku na Tyršovu      Jednotliví vyučující v dané skupině 

S výjimkou posledního řádku jsou všechny ostatní výběry učebnic ve třídách na Habrovanské. Přinést mohou žáci i rodiče, při dodržení bezpečnostních a hygienických opatřeních (roušky, nehromadění se, rozestupy,…atd.), nebudou-li opatření zmírněna.

Nové učebnice budou rozdány až v novém školním roce.

Školní rok bude ukončen a vysvědčení vydáno v pátek 26.6. 2020. Na pondělí a úterý 29.6 – 30.6. budou z technických a organizačních důvodů (zejm. stavba) vyhlášeny volné dny v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona (tz. ředitelské volno). Organizace vydávání vysvědčení bude upřesněna dle vývoje situace kolem Covid-19 apod. 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv