Témata třídních schůzek

autor: | Kvě 31, 2016 | Školní aktuality

Témata třídních schůzek

Vážení rodiče,

na třídních schůzkách 2. června budete třídními učiteli informováni o důležitých změnách v organizaci školy od září příštího školního roku. Proto je Vaše účast nejen vítaná, ale i v co nejširší míře žádoucí. Níže je přiložen text, který Vám bude rovněž předán, v předstihu si můžete promyslet otázky v těchto souvislostech.

1. Bezhotovostní výběr finančních prostředků
Od září 2016 nabízíme rodičům možnost bezhotovostní úhrady veškerých, tedy i drobných nákladů. Nejen na pomůcky do VV a pracovní sešity, ale také např. na fotografie, divadlo, exkurze, výlety apod. Cílem je omezit na minimum manipulaci s finanční hotovostí, i žákům, ale také určitý komfort pro rodiče a méně starostí s nekonečným posíláním padesátikorun na cokoliv a následného haléřového vyrovnávání. Kromě provozních důvodů se také minimalizuje riziko ztráty, krádeže apod. Žákům budeme vést individuální “účty” s přehledem, na co byly peníze použity. Tyto účty budou kdykoliv k nahlédnutí, 1x měsíčně bude anonymní přehled umístěn na webových stránkách školy. Aby toto opatření mělo pro rodiče patřičný efekt, bude vhodné uhradit předpokládanou částku na začátku školního roku, popř. v několika platbách dle možností rodiny. Zůstatky se budou převádět do dalšího šk. roku, o to se vybere příští rok méně. Po odchodu žáka ze školy bude případný zůstatek vrácen rodičům.
2. Hotovostní platby
Hotovostní platby byly vždy problém a prováděly se ve veřejné ilegalitě. Pedagogičtí zaměstnanci nenesou hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky, nemají bezpečné místo pro jejich úschovu. Ztráta peněz je pak prakticky neřešitelná kauza. Peníze mohou vybírat jen účetní. I tam je však zákonné omezení – provozní hotovost nesmí překročit poměrně malý denní limit a další platby se proto musí tento den odmítnout.
Z uvedených důvodů jsou jednoznačně preferovány bezhotovostní platby.
3. Informační systém I-škola
Škola postupně přechází na cloudový on-line informační systém I-škola, přístupný z běžného internetového prohlížeče, jehož podstatné moduly budou naostro spuštěny od šk. roku 2016/17. Kromě vedení údajů školní matriky ze zákona zde budou zprovozněny některé užitečné funkce a přístup k informacím. Nadále bude samozřejmě možné kdykoliv jít do školy na konzultaci či řešit cokoliv potřebného. Žáci a rodiče budou mít individuální a jedinečné účty, chráněné přístupovými údaji, podobně jako e-mail.
Do systému se můžete přihlásit na https://www.iskola.cz/. Přístupové údaje obdržíte při osobní návštěvě, nelze posílat po dětech.

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv