Temná zákoutí mateřského jazyka prověřila znalosti nejlepších z nejlepších 

autor: | Úno 3, 2022 | Školní aktuality

V naší škole se ve čtvrtek 27. ledna konalo školní kolo olympiády z českého jazyka. Učitelé češtiny osmých a devátých tříd nominovali celkem 18 kandidátů, kteří s účastí souhlasili. Z těchto se nakonec soutěže zúčastnilo 14 žáků a žákyň. Nejvíce účastníků bylo nakonec ze třídy 8.D (4 soutěžící) a nejméně (1) z 9.B a 8.A. 

Na všechny soutěžící čekalo 12 záludných úkolů z české gramatiky a zadání slohové práce. Za mluvnickou část mohli získat maximálně 30 bodů. V této části byli nejúspěšnějšími třemi řešiteli Pavla Kupčíková z 8.C (26 bodů), Michael Petráš z 9.A (25 bodů) a Kristýna Šlimarová z 9.C (23 bodů).  

Ve slohu na snaživé soutěžící čekalo zadání, které na první pohled příliš neprobouzí v člověku kreativitu – U nás na náměstí/návsi. Nutno říct, že většina soutěžících překvapila tím, jak pěkné a soudržné texty dokázala vytvořit. Ve slohu se bodový zisk jednotlivých účastníků pohyboval mezi dvěma a maximálními dvaceti body. Maximálním počtem 20 bodů jsme se zde rozhodli ocenit skvělé slohové práce Kristýny Šlimarové („Všichni tu žijeme v sousedské harmonii. Někteří bydlí přímo v srdci obce, někteří zas v jejích drobounkých žilkách.“) a Valentýny Procházkové (8.C) („Domy v předměstí stály v řadě jako prvňáčci nedočkaví svého prvního školního dne.“) 

V součtu tak účastníci školního kola olympiády z českého jazyka mohli získat maximálně 50 bodů. Nejúspěšnější řešitelkou se celkově stala Pavla Kupčíková z 8.C, která získala 44 bodů (26+18), na druhém místě se umístila Kristýna Šlimarová (9.C; 43; 23+20) a třetí pozici obsadila Valentýna Procházková (8.C; 41; 21+20). 

Velké díky patří organizátorům a především odvážným řešitelů, kteří se nezalekli a odvážně řešili všechny záludné úkoly, jež jim tvůrci zadání byly předloženy. 

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv