Základní informace při přijímání a výuku uprchlíků z Ukrajiny v ZŠ Rousínov / Основна інформація щодо прийому та навчання біженців з України в Русіновській початковій школі.

autor: | Bře 30, 2022 | Provozní informace

Přijímání na základě vyplněného formuláře (.docx), zákonný zástupce obdrží i informaci o přijetí. Seznamy přijímaných žáků budou zveřejňovány na webu školy dle přiděleného registračního čísla.

Stravování je možná ve školní jídelně za úplatu (informace). Přihláška ke stravování zde (.pdf, .doc). 

Pro odebrání oběda vstup do školy je třeba čip. K vyzvednutí na pokladně MÚ Rousínov, lze také ve škole objednat místo toho žákovský průkaz ISIC (.pdf). 

Žáci jsou umístěni do tříd zpravidla podle ročníku, který mají navštěvovat. 

Škola organizuje kurzy českého jazyka, pro tyto žáky zdarma. 

Po dohodě se zástupcem žáka škola pořídí za úplatu potřebné pomůcky, popř. si je pořídí žák sám. 

Zápis do 1. ročníků dětí uprchlíků bude 1. června 2022 .

V případě dotazů kontaktujte ředitele školy J. Kyjovského, popř. p. zástupkyni Mikulčíkovou (kontakty).

 

Прийняття на підставі заповненої форми (.docx), законний представник також отримає інформацію про прийняття. Списки зарахованих учнів будуть оприлюднені на сайті школи за присвоєним реєстраційним номером.

Можливе харчування в шкільній їдальні за додаткову плату.

Щоб прибрати обід зі шкільного входу, потрібен чіп. Щоб отримати в міському управлінні Русінова, студентський квиток ISIC також можна замовити в школі.

Учні зазвичай розподіляються по класах відповідно до року, який вони мають відвідувати.

Школа організовує для цих учнів безкоштовні курси чеської мови.

За домовленістю з представником учня школа за плату придбає необхідні посібники, або учень купить їх сам.

Зарахування на 1 курс дітей-біженців відбудеться 1 червня 2022 року.

У разі виникнення питань звертайтеся до директора школи (J. Kyjovský), або L. Mikulčíková (контакти).

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv