Zápis do školní družiny pro školní rok 2017/2018

autor: | Kvě 9, 2017 | Provozní informace

Bude probíhat v době od 2. května do 12. května 2017, a to vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v tomto termínu.
Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny, ostatních vychovatelek nebo na webových stránkách školy zsrousinov.cz Vyplněný Zápisní lístek (formulář zde) zatím pouze jeho 1. stranu a odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu: valcharovad@www.zsrousinov.cz nejpozději do 12. května 2017.
V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijaty mladší děti pracujících rodičů a děti, které byly přihlášeny ve výše uvedeném termínu.

!!! Nový Zápisní lístek musí být vypsán i pro stávající žáky školní družiny!!!

Bc. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv