Zápis do školní družiny pro školní rok 2018/2019

autor: | Dub 6, 2018 | Provozní informace

Zápis do školní družiny bude probíhat v době od 9. dubna do 16. dubna 2018, a to vyplněním a odevzdáním Zápisního lístku v tomto termínu.

Zápisní lístek si můžete vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny, ostatních vychovatelů nebo na webových stránkách školy zde. nebo v tomto textu níže. Vyplněný Zápisní lístek (zatím bez kolonky zájmové obory a kroužky) odevzdejte vedoucí vychovatelce nebo zašlete na emailovou adresu: valcharovad@www.zsrousinov.cz nejpozději do 16. dubna 2018.

V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijaty mladší děti pracujících rodičů a děti, které byly přihlášeny ve výše uvedeném termínu.

!!! Nový Zápisní lístek musí být vypsán i pro stávající žáky školní družiny!!!

Bc. Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka

Související obrázek

Rubriky Nedávné příspěvky Archiv